Zmiany w Google (Pingwin)Google podało kilka dni temu listę kwietniowych zmian w wyszukiwarce Google. W marcu zmian było 50, w kwietniu jest ich 52. Prezentujemy najważniejsze i najciekawsze z nich.

 
 • Głośna już aktualizacja Pingwin mająca na celu walkę z tzw. webspamem.
 • Globalne wsparcie opisów rozszerzonych dla produktów.
 • Klasyfikowanie stronicowanych dokumentów, które ma wyeliminować dominację wyników wyszukiwania przez strony pochodzące z tej samej stronicowanej serii dokumentów.
 • Bardziej powiązane z językiem wyniki dla zapytań nawigacyjnych. Jeśli użytkownik wyszukuje adres internetowy witryny, to Google stara się zwykle zwrócić ten adres na górze wyników wyszukiwania, ale nie zawsze jest on najlepszy ze względu na wersję językową serwisu. Zmiana ma uwzględniać język, aby zwracać lepsze wyniki nawigacyjne.
 • Identyfikacja kraju dla podstron. Lokalizacja jest ważnym czynnikiem stosowanym przy zwracaniu zawartości najodpowiedniejszej dla danego kraju. Do tej pory system Google był przystosowany do wykrywania powiązania witryn, subdomen lub katalogów z określonymi krajami. Teraz ta detekcja ma zostać rozszerzona na poziom poszczególnych podstron w przypadku serwisów, w których poszczególne strony mogą być odpowiednie dla różnych krajów (głównie serwisy publikujące zawartość tworzoną przez użytkowników).
 • Naprawa błędu związanego z obsługą tekstów odnośników.
 • Większa dywersyfikacja domen w wynikach wyszukiwania w przypadku wyszukiwań zwracających za dużo wyników z tej samej domeny.
 • Jednym z podstawowych czynników stosowanych w wyszukiwarce jest występowanie i sposób (miejsce) występowania wyszukiwanej frazy na przeszukiwanych stronach internetowych. Zmiana aktualizuje sposób oceny tego czynnika w algorytmie wyszukiwarki.
 • Uproszczenie i zwiększenie spójności procesu generowania opisów w wynikach wyszukiwania. Po za tym opisy będą częściej generowane na podstawie początkowego fragmentu tekstu znalezionego na stronie.
 • Kolejne usprawnienia mające na celu promowanie „świeżych” treści w wynikach wyszukiwania, lepsze wykrywanie „świeżych” dokumentów i wykluczenie stron „świeżych”, ale niskiej jakości.
 • Umiędzynarodowienie funkcji pokazującej godziny wschodu i zachodu słońca w wynikach wyszukiwania (wschód słońca, zachód słońca)
 • Lepsza interpretacja intencji zapytania na podstawie ostatnich kilku wyszukiwań użytkownika.
 • Zmiana mająca na celu generowanie bardziej zwięzłych i/lub informacyjnych tytułów w wynikach wyszukiwania.
 • Zwiększenie podstawowego (głównego) indeksu wyszukiwarki o 15%.
 • Usprawnienie klasyfikatora upychania słów kluczowych w witrynie.

 

Źródło: http://insidesearch.blogspot.com/2012/05/search-quality-highlights-53-changes.html