W ubiegłym roku Google wprowadziło nowy system indeksowania stron Caffeine, który umożliwił szybkie indeksowanie nowych treści pojawiających się w Internecie.

Jednak w zależności od wprowadzonego zapytania najnowsze informacje mogą pochodzić z ostatniego miesiąca, tygodnia, dnia lub nawet minut, i algorytm powinien być w stanie określić na ile odległe wpisy będą odbierane przez użytkowników, jako zbyt stare.

W związku z tym w piątek Google poinformowało o aktualizacji silnika swojej wyszukiwarki, Celem update’u, o którym mowa miała być właśnie poprawa sposobu radzenia sobie wyszukiwarki ze świeżymi, mniej rozpowszechnionymi w Internecie informacjami, a tym samy polepszenie trafność wyników wyszukiwania.

Wprowadzone modyfikacje algorytmu wyszukiwania sprowadzają się do kilku zasadniczych kwestii:

  • Ostatnie wydarzenia lub „gorące tematy”. Wprowadzone zmiany mają spowodować, iż użytkownicy poszukujący informacji o najnowszych lub nawet aktualnie trwających wydarzeniach będą odsyłani do najświeższych, wpisów/stron poruszających dany temat. A wszystko dzięki temu, że algorytm będzie oceniał jakości także tych dopiero co opublikowanych treści, nierozpowszechnionych jeszcze w Internecie.
  • Regularnie/cyklicznie powtarzające się wydarzenia. Wyszukiwarka będzie starała się odsyłać użytkowników do najnowszej edycji danego wydarzenia. Przykładowo szukając informacji o pewnej konferencji naukowej odbywającej się co roku, wyborach prezydenckich bądź wynikach sportowych wyszukiwarka w pierwszej kolejności skupi się na bieżących treściach, dotyczących najnowszej odsłony poszukiwanego zdarzenia.
  • Częste aktualizacje. Dla zagadnień, które podlegają ciągłym zmianom w związku chociażby z postępem technologicznym (ale nie są „gorącym tematem” lub wydarzeniem cyklicznym) wyszukiwarka będzie faworyzować wyniki zawierające informacje o najnowszych modelach i wariantach danego elementu.

Dzięki zmianom wprowadzonym w algorytmie, wyszukiwarka Google może w większym stopniu domyśleć się, jakich informacji oczekuje użytkownik. Jak szacuje Google aktualizacja objęła co trzeci wynik wyszukiwania (35%).

Źródło: http://googleblog.blogspot.com/2011/11/giving-you-fresher-more-recent-search.html