,

Analiza profili linkowania serwisów internetowych z branży finansowej

→ Zrób darmowy audyt SEO z pomocą SEO Navigatora!

Założenia wstępne

Przeprowadzona analiza związana była z działaniami, mającymi na celu wypozycjonowanie serwisu finansowego www.porownaj-kredyty.pl na takie zapytania jak kredyty, pożyczki, kredyty gotówkowe, pożyczki gotówkowe, itd. w wyszukiwarce Google, w celu skierowania ruchu do witryny. Większa liczba użytkowników ma w następstwie prowadzić do zwiększenia liczby wypełnianych i wysyłanych za pośrednictwem serwisu wniosków.

Ze względu na fakt, iż istnieje duża liczba witryn internetowych opartych na podobnej zasadzie funkcjonowania, wypozycjonowanie serwisu na ww. słowa kluczowe jest zadaniem trudnym. Należy więc opracować założenia strategii pozycjonowania. Od obranej strategii pozycjonowania zależy powodzenie przedsięwzięcia.

Pierwszym etapem ustalenia strategii pozycjonowania jest analiza serwisów konkurencyjnych, zajmujących wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania na zapytanie kredyty. Celem badań jest porównanie parametrów SEO (głównie dotyczących linkowania), a następnie wyodrębnienia różnic pomiędzy witrynami z pierwszej dziesiątki wyszukiwania, a serwisami z dalszych pozycji (w tym przypadku 15-25).

Zrób darmowy audyt SEO z pomocą SEO Navigatora!

Założenia teoretyczne

Profil linkowania

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na pozycję serwisu w SERP jest odpowiednie linkowanie. Problem w budowaniu dobrego profilu linkowania wynika po pierwsze z ograniczonych możliwości działania (pozyskiwania linków) oraz z trudności w ustaleniu jak powinien wyglądać dobry profil linkowania.

Na rodzaj linkowania (liczba, jakość linków, dystrybucja linków, rozkład anchor tekstów), które może zapewnić realizację celu (osiągnięcie odpowiedniej pozycji w SERP), ma wpływ wiele różnych czynników. Jednym z nich są profile linkowania serwisów konkurencyjnych. Dlatego przed opracowaniem strategii pozycjonowania należy określić profile linkowania witryn konkurencyjnych oraz wskazać cechy linkowania, które prawdopodobnie mają największy wpływ na pozycję w SERP. W omawianym przykładzie zadanie to zostało zrealizowane przez analizę porównawczą profili linkowania witryn z pierwszych pozycji wyników wyszukiwania oraz tych z dalszych pozycji (15-25) na zapytanie kredyty. Na tej podstawie ustalono różnice w linkowaniu.

Metodyka generowania profili linkowania witryn została opracowana na podstawie wpisu na blogu SEOmoz 1. Do określenia metryk SEO użyto narzędzia Open Site Explorer 2.

Wskaźniki Page Authority i Domain Authority

Specjaliści SEOmoz dążą do zbudowania algorytmu oceny serwisów internetowych, który odzwierciedlałby ranking wyników wyszukiwania. System opiera się na analizie zawartości stron oraz informacji o linkowaniu z narzędzia Linkscape. Opracowany model rankingów pozwala na ocenę serwisów powiązaną z zapytaniem lub opartą tylko na metrykach linkowania (z pominięciem takich czynników jak występowanie słów kluczowych na stronie czy w anchor tekstach).

Wskaźniki Domain Authority (DA) i Page Authority (PA) są kombinacją wszystkich metryk linkowania (liczby linków, liczby domen linkujących, mozRank, mozTrust, itd.), dzięki temu odzwierciedlają linkowanie za pomocą pojedynczej punktacji liczbowej. Domain Authority jest wskaźnikiem obliczanym dla całej domeny, zaś Page Authority przedstawia ocenę konkretnej strony serwisu.

Należy zwrócić uwagę, że oba wskaźniki przedstawione są na 100-punktowej logarytmicznej skali. Oznacza to, że różnica pomiędzy oceną 70 a 80 jest o wiele większa niż pomiędzy 20 a 30.

Rys. Zależność między miarą logarytmiczną a rzeczywistą wartością parametru

Powyższy wykres przedstawia przykładową zależność pomiędzy wskaźnikiem wyrażonym w skali logarytmicznej (oś X) a rzeczywistą wartością parametru (oś Y). Wykres ten został wygenerowany dla małej podstawy logarytmicznej (tylko 1,3). Nawet przy tak małej podstawie logarytmowania widać ogromny skok rzeczywistej wartości parametru na końcu zakresu wskaźnika logarytmicznego.

Metryki DA i PA są bardzo użyteczne, jednak jeden wskaźnik, określający tak złożone zjawisko, to za mało, aby określić profil linkowania.

Eksperyment SEOmoz

Dr.Pete związany z SEOmoz przeprowadził eksperyment mający na celu opracowanie metody wizualizowania profilu linkowania. Założeniem była możliwość przedstawienia profilu linkowania na wykresie, przy użyciu już istniejących metryk Moz. Ostatecznie, po przeprowadzeniu wielu testów, metoda została oparta na narzędziu Open Site Explorer i metryce Page Authority.

Proces wizualizacji profilu linkowania:

Proces wizualizacji profilu linkowania wymaga przeprowadzenia następujących czynności:

  1. Wygenerowanie raportu Open Site Explorera dla danego serwisu
  2. Filtrowanie wyników do linków bez atrybutu rel=”nofollow” i przekierowań 301
  3. Zawężenie do odnośników zewnętrznych
  4. Wyświetlenie linków do wszystkich stron w domenie
  5. Eksportowanie raportu do pliku CSV
  6. Obliczenie maksymalnego Page Authority (PA) dla każdej domeny
  7. Pogrupowanie i zliczenie maksymalnych PA w przedziałach 1-10, 11-20, itd.
  8. Przedstawienie rozkładu domen linkujących.

Wykres będący rezultatem tych działań przedstawia rozkład domen linkujących według Page Authority. Dla wszystkich stron linkujących z danej domeny ustalany jest największy PA, a następnie jest on przypisywany do domeny. W następnym kroku zliczana jest liczba domen o PA zawierającym się w określonym przedziale. Obliczenia te mogą być przeprowadzone w sprawny sposób poprzez wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego z odpowiednimi formułami3, który został udostępniony przez autora wpisu.

Rezultatem eksperymentu opisanego na blogu SEOmoz było również przybliżenie charakterystyki profili linkowania witryn o wysokiej, przeciętnej oraz słabej jakości.

Profil linkowania – wysoka jakość

Profil linkowania wysokiej jakości ustalony na podstawie witryny o dużej popularności i autorytecie w sieci4.

Rys. Linkowanie wysokiej jakości (Źródło: seomoz.org)

Wnioski: Nawet dla serwisu o wysokim autorytecie zdecydowana większość domen linkujących posiada PA<50. Wynika to z faktu, że również w przypadku mocnych witryn, strony serwisu, które do nich linkują są dużo słabsze niż ich domena główna. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że największa liczba domen linkujących zawiera się w drugim przedziale (a więc nie najsłabszym), a wraz ze wzrostem PA ich liczba stopniowo spada.

Profil linkowania – przeciętna jakość

Przeprowadzenie testu dla popularnego bloga5 posiadającego sporo linków z dobrych źródeł, dało przybliżony obraz profilu linkowania średniej jakości.

Rys. Linkowanie średniej jakości (Źródło: seomoz.org)

Wnioski: W tym przypadku największa liczba domen linkujących zawiera się w przedziale z najniższym PA. Jednak nadal zachowana jest płynność spadku tej liczby wraz ze wzrostem PA. dodatkowo warto zwrócić uwagę, że tu również występują domeny o wysokim PA (>= 50).

Profil linkowania – słaba jakość

Do określenia charakterystyki linkowania niskiej jakości posłużył serwis, który stwarzał problemy w pozycjonowaniu z powodu zbyt dużej ilości linków słabej jakości. Należy dodać, że nie była to witryna spamerska czy poddana intensywnym działaniom blackhat SEO.

Rys. Linkowanie słabej jakości (Źródło: seomoz.org)

Wnioski: Dla serwisu o linkowaniu słabej jakości przedział o największej liczbie domen to przedział z najniższym PA. Występuje tu jednak bardziej gwałtowny spadek liczby domen wraz ze spadkiem PA oraz mała liczba albo w ogóle brak stron linkujących wysokiej jakości, które mogłyby w jakimś stopniu zrównoważyć dużą liczbę najgorszych jakościowo linków. Na pierwszy rzut oka wykres dla średniej i słabej jakości linkowania wyglądają podobnie. Jednak skupiając się na PA z przedziału 20-70 widać już bardzo istotną różnicę.

Wyniki badań

Indywidualne profile linkowania

Po wygenerowaniu niezbędnych danych przeanalizowano indywidualne profile linkowania dla wybranych serwisów z czołowych (1-10) oraz dalszych pozycji (15-25), tak aby ocenić trendy i zwrócić uwagę na ewentualne wyjątki.

Profile linkowania dla serwisów z najwyższych pozycji

W celu estymowania profilu linkowania korzystnego z punktu widzenia pozycji w SERP, przeanalizowano rozkład domen linkujących według Page Authority dla serwisów z pierwszej dziesiątki wyników wyszukiwania Google na zapytanie kredyty. Poniższa tabela zawiera zestawienie zbiorcze dla pozycji 1-10, wyniki uśrednione oraz dane dla serwisu porownaj-kredyty.pl.

PA [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Śr.6 p-k.pl7
0 860 2 0 132 0 1 7 2 6 441 145,1 623
10 817 2167 1595 129 1057 100 0 0 69 208 614,2 589
20 117 720 343 156 215 63 386 30 1218 37 328,5 67
30 23 77 46 30 49 9 572 17 276 16 111,5 8
40 3 11 4 5 5 1 87 4 51 0 17,1 0
50 3 2 2 1 1 0 16 0 13 2 4 0
60 1 2 2 1 7 0 9 0 1 1 2,4 0
70 0 0 1 0 0 0 5 0 1 0 0,7 0
80 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,1 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tab. Rozkład domen linkujących do serwisów z pierwszej dziesiątki na zapytanie kredyty (dane z dnia 09-06-2010)

Pełny zakres Page Authority

W zestawieniach dla pełnego zakresu Page Authority podano rozkłady domen linkujących według wartości Page Authority (przedziały 0-10, 11-20, …, 91-100) z wykorzystaniem różnych skal, dzięki czemu uzyskano bardziej szczegółowe wyniki analizy.

Rozkład liczby domen linkujących

Poniższy wykres przedstawia jak rozkładają się liczbowo domeny według metryki Page Authority. Zakres uwzględnionych serwisów ograniczono, aby poprawić czytelność wykresu.

Rys. Rozkład liczby domen linkujących wg PA (pozycje 1-7)

Wnioski: Można zaobserwować, że dla 6 z 7 wiodących serwisów największa liczba domen linkujących zawiera się w przedziałach innych niż o najmniejszej wartości PA. Dwa z nich spełnia to założenie, lecz przy dużo mniejszej sumarycznej puli domen linkujących. W odróżnieniu do tej tendencji serwis porownaj-kredyty.pl (niebieska linia) ma największą liczbę domen linkujących z przedziału 0-10.

Procentowy rozkład domen linkujących

PA [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Śr. p-k.pl
1 47,15% 0,07% 0,00% 29,07% 0,00% 0,57% 0,65% 3,77% 0,37% 62,55% 11,86% 48,41%
10 44,79% 72,69% 80,03% 28,41% 79,24% 57,47% 0,00% 0,00% 4,22% 29,50% 50,20% 45,77%
20 6,41% 24,15% 17,21% 34,36% 16,12% 36,21% 35,64% 56,60% 74,50% 5,25% 26,85% 5,21%
30 1,26% 2,58% 2,31% 6,61% 3,67% 5,17% 52,82% 32,08% 16,88% 2,27% 9,11% 0,62%
40 0,16% 0,37% 0,20% 1,10% 0,37% 0,57% 8,03% 7,55% 3,12% 0,00% 1,40% 0,00%
50 0,16% 0,07% 0,10% 0,22% 0,07% 0,00% 1,48% 0,00% 0,80% 0,28% 0,33% 0,00%
60 0,05% 0,07% 0,10% 0,22% 0,52% 0,00% 0,83% 0,00% 0,06% 0,14% 0,20% 0,00%
70 0,00% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,46% 0,00% 0,06% 0,00% 0,06% 0,00%
80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,00%
90 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tab. Procentowy rozkład domen linkujących

Kolejny wykres przedstawia ten sam rozkład domen linkujących w ujęciu procentowym. Celem było podkreślenie przebiegu samego wykresu z pominięciem czynnika sumarycznej liczby domen linkujących do danego serwisu.

Rys. Procentowy rozkład domen linkujących wg PA (pozycje 1-7)

Wnioski: Na wykresie wyraźniej widać rozkład linkowania dla witryn z mniejszą łączną liczbą domen linkujących. Dla obu z nich można zauważyć, że wraz ze wzrostem PA nachylenie wykresu jest łagodniejsze, co może oznaczać, iż łączna liczba domen linkujących traci na znaczeniu, jeśli witryna posiada więcej mocnych linków. Widać także, że większość czołowych serwisów posiada linki z domen o najniższym PA. Serwis porownaj-kredyty.pl posiada mniejszy procentowy udział domen z PA z zakresu 11-20, ale różnica ta jest zagospodarowana przez słabsze linki z domen o PA 0-10.

Rozkład domen linkujących z uwzględnieniem wagi PA

Na podstawie wcześniejszych zestawień można zauważyć, że dla wszystkich przypadków liczba domen linkujących z PA > 50 jest stosunkowo niewielka. W celu lepszego odzwierciedlenia logarytmicznego charakteru PA stworzono zestawienie, które przedstawia rozkład w postaci ważonej. Wskaźnik został wyliczony według wzoru:

gdzie i jest numerem przedziału, a xi liczbą domen linkujących z przedziału i.

PA [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] Śr. p-k.pl
0 1,41 0,00 0,00 0,87 0,00 0,02 0,02 0,11 0,01 1,88 0,36 1,45
10 4,03 6,54 7,20 2,56 7,13 5,17 0,00 0,00 0,38 2,66 4,52 4,12
20 1,73 6,52 4,65 9,28 4,35 9,78 9,62 15,28 20,11 1,42 7,25 1,41
30 1,02 2,09 1,87 5,35 2,98 4,19 42,78 25,98 13,67 1,84 7,38 0,50
40 0,40 0,90 0,49 2,68 0,91 1,40 19,52 18,34 7,58 0,00 3,40 0,00
50 1,20 0,49 0,73 1,61 0,55 0,00 10,77 0,00 5,80 2,07 2,38 0,00
60 1,20 1,47 2,19 4,82 11,48 0,00 18,17 0,00 1,34 3,10 4,29 0,00
70 0,00 0,00 3,29 0,00 0,00 0,00 30,29 0,00 4,01 0,00 3,75 0,00
80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,17 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00
90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tab. Rozkład ważony domen linkujących

Rys. Rozkład domen linkujących z uwzględnieniem wagi PA (pozycje 1-6)

Wnioski: Wykres z uwzględnieniem wagi PA pokazuje, że serwis porownaj-kredyty.pl nie ma zaplecza w postaci linków z domen o PA > 40, co odróżnia go od pozostałych witryn. Należy również zwrócić uwagę, że serwis mający na poprzednich wykresach charakterystykę bardzo podobną do porownaj-kredyty.pl, odróżnia się od niego tym, że posiada linki z domen o PA 40-70.

Rozkład dla domen o wysokim Page Authority

Udział domen linkujących o wyższym autorytecie i jakości odgrywa ważną rolę w profilu linkowania, pomimo często prawie znikomego procentowego udziału w sumarycznej liczbie linków. Aby zwrócić uwagę na różnice w pod tym względem w linkowaniu serwisów analizę ograniczono do domen linkujących o PA >50. Poniższe wykresy przedstawiają rozkład liczbowy oraz procentowy domen o PA z przedziału 51-100.


Rys. Rozkład liczby domen linkujących o PA 51-100 (pozycje 1-7)

Rys. Procentowy rozkład domen linkujących o PA 51-100

Wnioski: Na pierwszy rzut okaz widać, że serwis porownaj-kredyty.pl nie ma żadnych linków w tym zakresie PA. Natomiast 6 z 7 czołowych witryn posiada linki w przedziałach 51-60 i 61-70.

Profile linkowania dla serwisów z dalszych pozycji

Dotychczasowe analizy pokazywały profile linkowania serwisów z pierwszej dziesiątki wyników wyszukiwania Google. Aby ustalić elementy profilu linkowania, które mogą mieć największy wpływ na pozycje, dokonano analizy serwisów z pozycji 15-25. Metodyka analiz była taka sama jak dla serwisów z pierwszej dziesiątki.

Pełny zakres Page Authority

W zestawieniach dla pełnego zakresu Page Authority podano rozkłady domen linkujących według wartości Page Authority (przedziały 0-10, 11-20, …, 91-100) z wykorzystaniem różnych skal, dzięki czemu uzyskano bardziej szczegółowe wyniki analizy.

Rozkład liczby domen linkujących

PA [15] [16] p-k.pl [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] Śr.
0 636 144 623 63 171 30 104 35 175 2 70 186,64
10 486 98 589 39 106 67 64 32 119 1013 78 244,64
20 70 15 67 6 52 20 11 7 37 321 7 55,73
30 9 2 8 1 42 4 1 0 10 35 1 10,27
40 0 1 0 1 14 2 0 0 3 9 0 2,73
50 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0,36
60 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,18
70 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0,36
80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Tab. Rozkład domen linkujących do serwisów z pozycji 15-25 na zapytanie kredyty (dane z dnia 09-06-2010)

Rys. Rozkład liczby domen linkujących wg PA (pozycje 17-25)

Wnioski: Analizując powyższy wykres można zauważyć, że serwis porownaj-kredyty.pl ma jeden z najwyższych poziomów linkowania.

Procentowy rozkład domen linkujących

PA [15] [16] p-k.pl [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] Śr.
1 52,91% 55,38% 48,41% 57,27% 43,62% 24,39% 57,78% 47,30% 50,72% 0,14% 44,87% 37,26%
10 40,43% 37,69% 45,77% 35,45% 27,04% 54,47% 35,56% 43,24% 34,49% 73,35% 50,00% 48,84%
20 5,82% 5,77% 5,21% 5,45% 13,27% 16,26% 6,11% 9,46% 10,72% 23,24% 4,49% 11,13%
30 0,75% 0,77% 0,62% 0,91% 10,71% 3,25% 0,56% 0,00% 2,90% 2,53% 0,64% 2,05%
40 0,00% 0,38% 0,00% 0,91% 3,57% 1,63% 0,00% 0,00% 0,87% 0,65% 0,00% 0,54%
50 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,07% 0,00% 0,07%
60 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,04%
70 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,29% 0,00% 0,00% 0,07%
80 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
90 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Aby dokładniej zapoznać się z charakterystyką linkowania wszystkich serwisów przedstawiono rozkład procentowy domen linkujących.

Rys. Procentowy rozkład domen linkujących wg PA (pozycje 17-25)

Wnioski: Na powyższym wykresie zauważalna jest wyraźna tendencja – większość serwisów posiada największy udział domen linkujących z najniższym PA (0-10). Tylko 2 z nich posiadają wyraźnie więcej linków z domen o PA 11-20.

Rozkład domen linkujących z uwzględnieniem wagi PA

Wskaźnik uwzględniający wagę oceny Page Authority został obliczony według tego samego wzoru co poprzednio.

PA [15] [16] p-k.pl [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] Śr.
0 1,59 1,66 1,45 1,72 1,31 0,73 1,73 1,42 1,52 0,00 1,35 1,12
10 3,64 3,39 4,12 3,19 2,43 4,90 3,20 3,89 3,10 6,60 4,50 4,40
20 1,57 1,56 1,41 1,47 3,58 4,39 1,65 2,55 2,90 6,28 1,21 3,00
30 0,61 0,62 0,50 0,74 8,68 2,63 0,45 0,00 2,35 2,05 0,52 1,66
40 0,00 0,93 0,00 2,21 8,68 3,95 0,00 0,00 2,11 1,58 0,00 1,32
50 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,53
60 1,82 0,00 0,00 0,00 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79
70 0,00 0,00 0,00 0,00 50,21 0,00 0,00 0,00 19,02 0,00 0,00 4,76
80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tab. Rozkład ważony domen linkujących

Rys. Rozkład ważony domen linkujących (pozycje 17-25)

Wnioski: Analizując wykres można zauważyć, że serwisy posiadające linki z domen o PA > 50 są wyjątkami w tej grupie.

Rozkład dla domen o wysokim Page Authority

Aby lepiej odzwierciedlić różnice w linkowaniu serwisów z pozycji 1-10 oraz serwisów z pozycji 15-25 przeanalizowano rozkład domen dla wskaźnika PA > 30.

Rys. Rozkład liczby domen linkujących o PA 31-100 (pozycje 17-25)

Rys. Rozkład ważony domen linkujących o PA 31-100 (pozycje 17-25)

Wnioski: Dwa powyższe wykresy wskazują, że serwisy na pozycjach 15-25 posiadają niewiele (albo wcale) domen linkujących o PA >50. Nawet dla PA 41-50 linki posiada tylko część witryn z tej grupy.

Uśrednione profile linkowania

Wszystkie przedstawione do tej pory analizy dotyczyły profili linkowania konkretnych serwisów internetowych. Aby przedstawić ogólne tendencje linkowania porównano dane uśrednione. Poniższe zestawienia obejmują uśrednione dane dla serwisów z pozycji 1-10, serwisów z pozycji 15-25 oraz dane dla serwisu porownaj-kredyty.pl.

Rozkład wszystkich domen linkujących

Uśredniony rozkład liczby domen linkujących

PA p-k.pl Śr. 1-10 Śr. 15-25
0 623,00 145,10 186,64
10 589,00 614,20 244,64
20 67,00 328,50 55,73
30 8,00 111,50 10,27
40 0,00 17,10 2,73
50 0,00 4,00 0,36
60 0,00 2,40 0,18
70 0,00 0,70 0,36
80 0,00 0,10 0,00
90 0,00 0,00 0,00

Tab. Uśredniony rozkład domen linkujących

Rys. Uśredniony rozkład liczby domen linkujących

Wnioski: Uśredniony rozkład liczby domen linkujących pokazuje, że serwisy z dalszych pozycji mają dużo mniejszą sumaryczną liczbę wszystkich domen linkujących niż serwisy z pierwszej dziesiątki. Po za tym widać, że serwis porownaj-kredyt.pl ma łączną liczbę domen linkujących zbliżoną bardziej do serwisów z pierwszej dziesiątki. Jednoczesne jednak jego profil linkowania przedstawia się dużo gorzej, gdyż większość linków pochodzi z domen o niskim PA (z przedziału 0-20).

Uśredniony procentowy rozkład domen linkujących

PA p-k.pl Śr. 1-10 Śr. 15-25
0 48,41% 11,86% 37,26%
10 45,77% 50,20% 48,84%
20 5,21% 26,85% 11,13%
30 0,62% 9,11% 2,05%
40 0,00% 1,40% 0,54%
50 0,00% 0,33% 0,07%
60 0,00% 0,20% 0,04%
70 0,00% 0,06% 0,07%
80 0,00% 0,01% 0,00%
90 0,00% 0,00% 0,00%

Tab. Uśredniony procentowy rozkład domen linkujących

Rys. Uśredniony procentowy rozkład liczby domen linkujących

Wnioski: Analiza rozkładu procentowego wskazuje, że nie uwzględniając poziomu linkowania (liczby linków), serwis porownaj-kredyty.pl ma gorszy profil linkowania niż średnia pierwszej dziesiątki, ale także średnia serwisów z pozycji 15-25. Jest to związane z tym, że przy dużej ilości linków z domen o PA 0-10 posiada on stosunkowo niewiele domen linkujących o PA>20 – widać gwałtowny spadek między przedziałami PA 10-20, a 20-30.

Uśredniony rozkład domen linkujących z uwzględnieniem wagi PA

PA p-k.pl Śr. 1-10 Śr. 15-25
0 1,45 0,36 1,12
10 4,12 4,52 4,40
20 1,41 7,25 3,00
30 0,50 7,38 1,66
40 0,00 3,40 1,32
50 0,00 2,38 0,53
60 0,00 4,29 0,79
70 0,00 3,75 4,76
80 0,00 1,61 0,00
90 0,00 0,00 0,00

Tab. Uśredniony rozkład domen linkujących z uwzględnieniem wagi PA

Rys. Uśredniony rozkład domen linkujących z uwzględnieniem wagi PA

Wnioski: Porównawczą charakterystykę uśrednionych profili linkowania najlepiej oddaje rozkład z uwzględnieniem wagi wskaźnika PA. Na wykresie widać, że średni udział domen linkujących o PA 0-20 jest najniższy dla serwisów z pierwszej dziesiątki, a jednocześnie serwisy te posiadają najwięcej domen linkujących o PA>50. Na wykresie widać również, że witryna porownaj-kredyty.pl nie ma linków z domen o PA>40, a jej charakterystyka profilu linkowania wygląda dużo gorzej niż średnia dla serwisów z pozycji 15-25.

Rozkład domen linkujących o wysokim Page Authority

Na uwagę zasługują również dane o domenach linkujących z PA>50.

Rys. Uśredniony rozkład liczby domen linkujących o PA 51-100

Rys. Uśredniony procentowy rozkład domen linkujących o PA 51-100

Wnioski: Na powyższych wykresach widać bardzo wyraźną różnicę w linkowaniu serwisów z czołówki, a tych z dalszych pozycji w wynikach wyszukiwania. Serwisy z pierwszej dziesiątki posiadają znacznie większy udział linków z domen o wysokim PA. Na wykresach widać również brak domen z wysokim PA, które linkowałyby do serwisu porownaj-kredyty.pl.

Podsumowanie

Na podstawie przeprowadzonej analizy profili linkowania witryn konkurencyjnych dla serwisu porownaj-kredyty.pl można stwierdzić, że poprawy wymaga jakość stron, z których serwis ten pozyskuje linki. Należy podkreślić w tym miejscu różnicę pomiędzy wskaźnikami: Domain Authority (oceniającym całą domenę), a Page Authority (dotyczącym konkretnej podstrony). Ważne jest, aby nowe linki do serwisu umieszczać na stronach o wysokim PA, a także aby w miarę możliwości przez odpowiednie działania SEO zwiększać PA tych stron, na których znajdują się już odnośniki do witryny porownaj-kredyty.pl. Jak widać, nie chodzi jedynie o umieszczenie linków w serwisach o dużym autorytecie. Ważne jest również zwrócenie uwag,i czy strona z linkiem nie jest zagnieżdżona głęboko w strukturze serwisu, jaka jest jej jakość i linkowanie.

Odnośniki:

1 Blog SEOmoz: http://www.seomoz.org/blog/link-profiling-with-open-site-explorer

2 Open Site Explorer: http://www.opensiteexplorer.org/

3 https://seomoz.box.net/shared/r5762rfltp

4 w tym przypadku eksperyment przeprowadzono dla http://www.seomoz.org

5 http://www.usereffect.com/

6 Średnia dla pozycji 1-10

7 www.porownaj-kredyty.pl

Zrób darmowy audyt SEO z pomocą SEO Navigatora!