szybkość witryny w google analytics

Jednym z istotnych parametrów serwisów internetowych jest szybkość ładowania stron. Jest to czynnik ważny z wielu powodów. Najważniejszy z nich to wpływ wydajności na sposób odbierania i oceny serwisu internetowego przez jego użytkowników. Czas ładowania strony ma bezpośredni wpływ na to, czy użytkownik na niej pozostanie, a także czy zdecyduje się ją ponownie odwiedzić. Ma to odzwierciedlenie we współczynnikach klikalności i konwersji.

Jak się okazuje, czas ładowania strony może mieć także wpływ na pozycję w wynikach wyszukiwania Google. W kwietniu 2010 r. Google oficjalnie poinformowało, że czas ładowania strony jest jednym ze wskaźników uwzględnianych przez algorytm pozycjonujący. Nie jest to najważniejszy wskaźnik, ale należy go wziąć pod uwagę jako czynnik mający duży wpływ na ocenę serwisu przez roboty wyszukiwarki.

Ponieważ serwery Google przeznaczają określoną pulę czasu na indeksowanie serwisu, to od jego wydajności zależy między innymi szybkość indeksowania i suma zindeksowanych podstron. Im szybciej ładują się podstrony, tym większą ich liczbę może zindeksować robot wyszukiwarki w określonym czasie. Poprawa szybkości ładowania witryny ma zatem bardzo duże znaczenie.

Aby jednak zwiększyć wydajność witryny, należy najpierw w jakiś sposób zmierzyć i przeanalizować  czas ładowania stron. Ponadto istotne może być spojrzenie na prędkość strony w kontekście innych danych analitycznych. To wszystko umożliwia raport Szybkość witryny dostępny w Google Analytics beta.

Raport Szybkość witryny został uruchomiony już w maju tego roku wraz z wprowadzeniem nowej wersji GA, ale do tej pory, aby mógł być generowany konieczne było dodanie do strony dodatkowego kodu śledzenia. To zniechęcało wielu użytkowników do korzystania z niego i dlatego Google kilka dni temu usunęło ten wymóg, tym samym udostępniając raport Szybkość witryny wszystkim dotychczasowym użytkownikom Analyticsa.

Aby zobaczyć raport wystarczy przejść do sekcji Treści i kliknąć odnośnik Szybkość witryny.

Szybkość witryny w Google Analytics

W raporcie znajdują się trzy zakładki: Explorator, Skuteczność, Nakładka mapy. Każda z nich przedstawia nieco inny pogląd na wydajność  witryny.

Explorator to raport zawierający przegląd czasu ładowania poszczególnych stron witryny.

Zakładka Explorator raportu Szybkość witryny

Zakładka Explorator raportu Szybkość witryny

Zakładka Skuteczność umożliwia ogólna analizę szybkość serwisu poprzez prezentacje zbiorczego czasu wczytywania stron.

Zakładka Skuteczność raportu Szybkość witryny

Z kolei Nakładka mapy to nic innego jak zestawienie szybkości witryny dla różnych regionów geograficznych (miasta, kraje, kontynenty). Daje zatem obraz tego jakie są opóźnienia w czasie ładowania strony w zależności od regionu geograficznego.

Zakładka Nakładka mapy raportu Szybkość witryny

Tak jak wspomniałam na początku, aby móc korzystać z omówionej funkcjonalności nie jest już teraz konieczne umieszczanie w witrynie odpowiedniego kodu śledzenia. Są jednak sytuacje, w których jego modyfikacja jest niezbędna, np. wówczas, kiedy chcemy zmienić częstotliwość próbkowania. Google Analytics w celu wygenerowania raportu sprawdza czas ładowania strony u pewnej grupy użytkowników (zazwyczaj jest to 1% wszystkich odwiedzających serwis w danym dniu użytkowników) W przypadku serwisów, w których liczba dziennych wizyt jest niewielka, aby poprawić jakość danych w raporcie warto zwiększyć częstotliwość próbkowania. Można to zrobić poprzez dodanie do kodu śledzenia funkcji setSiteSpeedSampleRate i wskazanie w niej procentu użytkowników, których wizyty maja być w ten sposób badane.

Poza tym, że raport został udostępniony dla wszystkich użytkowników, Google wprowadziło również inne modyfikacje. Po pierwsze czas potrzebny do przekierowania strony został włączony w do ogólnego czasu jej ładowania. A po drugie dodane zostało wsparcie dla wirtualnych stron.

Efektywne wykorzystanie raportu daje zatem dużo możliwości, które warto wykorzystać, tym bardziej że Google w ostatnim czasie kładzie bardzo duży nacisk na szybkość wczytywania się stron i  nie wypowiada się jednoznacznie jaki tak na prawdę ma to wpływ na pozycje strony.

Źródło: http://analytics.blogspot.com/2011/11/site-speed-now-even-easier-to-access.html