Matt Cutts co jakiś czas publikuje nagrania na kanale YouTube – Google Webmaster Help. Zawierają one w większości odpowiedzi na pytania Internautów. Postanowiliśmy wybrać najciekawsze z opublikowanych w zeszłym roku i przedstawić informacje w nich zawarte w składającym się z 12 części podsumowaniu. Dzisiaj prezentujemy ósmą z kolei część zawierającą najciekawsze z wypowiedzi opublikowanych w sierpniu ubiegłego roku:

Czy PageRank uwzględnia kompatybilność serwisu z różnymi przeglądarkami?
(http://www.youtube.com/watch?v=VyQsNGW-kD8)

PageRank opiera się na liczbie linków przychodzących do witryny i ich reputacji. Jest całkowicie niezależny od zawartości serwisu, dlatego nie uwzględnia kompatybilności z różnymi przeglądarkami. Robot pobiera stronę i szuka zawartości tekstowej, aby ją zindeksować, nie mając pojęcia o tym jak strony są renderowane w różnych przeglądarkach. Aby nie mieć kłopotów w związku z cloakingiem itp. należy upewnić się, że taka sama strona zwracana jest Googlebotowi oraz zwykłemu użytkownikowi. Google nie zwraca bowiem uwagi na kompatybilność witryny z przeglądarkami. Google stara się być stosunkowo liberalne, nawet w stosunku do błędnego kodu HTML, ponieważ nie wszyscy perfekcyjnie posługują się językiem HTML, co nie oznacza, że informacje na stronie nie są dobre. Statystyki mówią, że około 40% wszystkich stron internetowych zawiera jakieś błędy składniowe, nie można więc pominąć tej zawartości.

Czy przestoje w działaniu witryny mają wpływ na jej ranking?
(http://www.youtube.com/watch?v=qXrwyTGOf1E)

Wyobraźmy sobie sytuację: Google stara się przeanalizować stronę, którą był w stanie odwiedzić jakiś czas temu, ale z jakiegoś powodu jest ona niedostępna. Jeżeli strona powróci w ciągu 15 minut, nie będzie to miało żadnego wpływu na ranking. Z drugiej strony może zajść również sytuacja, że domena przestaje funkcjonować, a witryna już nigdy nie powróci. W takim wypadku jej właściciel może chcieć, aby witryna została usunięta z indeksu i nie była nigdy więcej pokazywana. Google stara się znaleźć rozsądną równowagę między tymi dwoma sytuacjami. Jeśli serwis jest niedostępny przez relatywnie krótki okres czasu, dzień lub dwa, to Googlebot będzie kontynuował jego odwiedzanie, sprawdzając czy zaczął działać. Kiedy tylko z powrotem będzie dostępny, to natychmiast powróci do wyników wyszukiwania. Ale w przypadku kiedy witryna będzie niedostępna przez kilka dni, tydzień lub miesiąc, wtedy prawdopodobnie zostanie usunięta z wyników wyszukiwania przynajmniej do momentu, kiedy będzie ponownie dostępna. Wówczas to powinna zostać ponownie zindeksowana i zwrócona w wynikach wyszukiwania.

Jak są generowane linki witryny w wynikach wyszukiwania?
(http://www.youtube.com/watch?v=lpR34uwujeY)

Linki witryny w wynikach wyszukiwania są pokazywane, wówczas kiedy Google uzna to za użyteczne, szczególnie dla zapytań nawigacyjnych (wyszukiwania konkretnych witryn). Sposób ich obliczania jest algorytmiczny, nie ma osób, które ręcznie wybierają te linki. Jeśli zostanie zrobione to źle, właściciel witryny możesz usunąć linki witryny w Narzędziach dla webmasterów. „Jeśli nie otrzymujesz linków witryny, być może musisz być bardziej cierpliwy, upewnić się, że wystarczająca liczba osób wie o Twojej witrynie, serwis posiada reputację. Nie tworzymy linków witryny do każdego zapytania – ale tylko wówczas, gdy uznamy to za użyteczne i posiadamy potrzebne dane.”

Jak odbywa się aktualizacja PageRanku?
(http://www.youtube.com/watch?v=h3Jup5R1MGY)

PageRank jest opinią Google, jak renomowana jest strona. Jego obliczanie i aktualizowanie jest ciągłe. Wewnątrz Google istnieją bardzo dokładne wartości PR. Poza Google PR jest reprezentowany za pomocą 10-poziomowej skali, która jest widoczna w Google Toolbar. Co kilka miesięcy, zwykle 4 razy w roku, wartości te są aktualizowane. W większości przypadków czynności te odbywają się automatycznie, a aktualizacje przebiegają wg harmonogramu. PR uwzględnia liczbę oraz istotność linków.