Duplikacja zawartości w serwisach mobilnych

Googlebot indeksujący serwisy mobilne posiada swój własny User-Agent z ciągiem znaków Googlebot-Mobile. Dlatego schemat postępowania jest prosty. Przy wykryciu Googlebota Mobile na podstawie User-Agenta należy wskazać stronę mobilną, jeśli natomiast jest to podstawowy Googlebot, to powinno się zwrócić podstawową witrynę. Dobrze byłoby umieścić serwis mobilny pod oddzielnym adresem URL, np. m.example.com. Jest to bardzo dobra praktyka ułatwiająca testowanie i przejrzysta dla użytkowników, która nie powinna powodować zjawiska duplikacji stron. Jeśli jednak zostanie zauważony taki problem, to warto go zgłosić na Forum pomocy dla webmasterów.

Cloaking w serwisach mobilnych

Inną kwestią związaną z serwisami mobilnymi, o którą niektórzy się martwią, jest cloaking. Nie powinien być to jednak powód do obaw, ponieważ cloaking polega na różnicach w tym co jest zwracane głównemu Googlebotowi, a tym co widzą użytkownicy. Nie jest więc problemem, jeśli ta sama podstawowa wersja witryny jest zwracana zwykłemu robotowi Google oraz użytkownikom korzystającym ze standardowych przeglądarek internetowych. W przypadku ustalenia na podstawie nagłówka User-Agent, że użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego całkowicie uzasadnione jest zwrócenie mu komórkowej wersji witryny.

Poprawa indeksowania witryn komórkowych

Aby sprawdzić, czy witryna mobilna została zindeksowana przez Google, należy przeprowadzić wyszukiwanie w wyszukiwarce Google Mobile z wykorzystaniem operatora site:. Jeśli zapytanie nie zwraca żadnych wyników z danej witryny, może to oznaczać, że witryny dotyczy jeden z problemów:

  1. Googlebot nie odnalazł witryny.
    Aby poinformować Google o istnieniu witryny, można stworzyć mapę witryny komórkowej i zgłosić ją w Narzędziach dla webmasterów Google.
  2. Googlebot nie może uzyskać dostępu do witryny.
    Witryny mogą blogować dostęp z innych urządzeń niż rozpoznane jako mobilne. Aby umożliwić robotowi Googlebot-Mobile przeglądanie i indeksowanie witryny, trzeba zezwolić na dostęp urządzeniom, których User-Agent zawiera wyrażenie „Googlebot-Mobile”.

Googlebot-Mobile przed dodaniem stron witryny do indeksu sprawdza, czy strona jest widoczna na urządzeniach mobilnych, używając między innymi deklaracji DTD dokumentu. Więcej informacji na temat poprawnego budowania witryn komórkowych można znaleźć w artykule pomocy Witryny dla telefonów komórkowych.

Wątpliwości dotyczące duplikacji i cloakingu w witrynach komórkowych wyjaśnił Matt Cutts w filmie wideo:

(Źródła: http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/11/help-google-index-your-mobile-site.html, http://www.youtube.com/watch?v=mY9h3G8Lv4k)