Czynniki rankingowe w wyszukiwaniu lokalnym – 2013

Czynniki rankingowe w pozycjonowaniu lokalnym 2013W wynikach wyszukiwania pojawia się coraz więcej zlokalizowanych naturalnych wyników wyszukiwania. Jednocześnie stale rośnie odsetek wyszukiwań na urządzeniach mobilnych.

Dlatego, szczególnie dla małych firm, tak ważna jest znajomość najważniejszych czynników, które wpływają na ranking lokalnych wyników wyszukiwania.

Na początku sierpnia zostały opublikowane wyniki ankiety na temat czynników rankingowych w wyszukiwaniu lokalnym w roku 2013. W badaniu wzięło udział 35 ekspertów, których zadaniem była ocena znaczenia poszczególnych czynników dla pozycji osiąganej w lokalnych wynikach wyszukiwania.

Ogólne grupy czynników rankingowych w wyszukiwaniu lokalnym

Biorący udział w badaniu zostali poproszeni o wskazanie procentowego wpływu poszczególnych grup czynników na pozycję w lokalnych wynikach wyszukiwania. Według ekspertów największe znaczenie mają elementy bezpośrednio związane ze stroną miejsca (19,6%). W następnej kolejności znalazły się elementy on-page strony docelowej / witryny firmowej (18,8%) i zewnętrzne sygnały dotyczące strony miejsca (16%). Znaczenie linków w tym zestawieniu znalazło się dopiero na czwartym miejscu (14,4%).

Ogólne czynniki rankingowe wyszukiwania lokalnego 2013

Ogólne czynniki rankingowe wyszukiwania lokalnego 2013

 

Podstawowe czynniki rankingowe w wyszukiwaniu lokalnym

W kolejnym etapie badania eksperci zostali poproszeni o wskazanie i uszeregowanie 20 (ze 104) pojedynczych czynników, które mają według nich największe znaczenie dla firmy, która rozpoczyna swoją przygodę w lokalnych wynikach wyszukiwania. Następnie zebrane punkty zostały zsumowane dla poszczególnych czynników.

Najważniejsze czynniki rankingowe w pozycjonowaniu lokalnym:

 1. Właściwe skojarzenie firmy z kategorią
 2. Fizyczny adres firmy w mieście wyszukiwania
 3. Spójność ustrukturyzowanych wzmianek o firmie
 4. Jakość/autorytet ustrukturyzowanych wzmianek o firmie
 5. Zgodność danych kontaktowych na stronie miejsca z danymi kontaktowymi w witrynie firmowej
 6. Ilość ustrukturyzowanych wzmianek (serwisy teleadresowe, agregatory danych)
 7. Autorytet domeny firmowej witryny internetowej
 8. Lokalna strona Google+ zweryfikowana indywidualnie (nie zbiorczo)
 9. Nazwa miasta w tytule strony docelowej miejsca
 10. Odległość adresu firmy od centroidu.

Czynniki rankingowe w wyszukiwaniu lokalnym dla konkurencyjnych rynków

Ta sama lista czynników rankingowych została oddana do oceny ich znaczenia dla pozycji w wyszukiwaniu lokalnym w przypadku firmy, która próbuje przebić się w lokalnych wynikach wyszukiwania na konkurencyjnym rynku.

Najważniejsze czynniki rankingowe w pozycjonowaniu lokalnym w przypadku silnej konkurencji:

 1. Jakość/autorytet ustrukturyzowanych wzmianek o firmie
 2. Jakość/autorytet linków prowadzących do domeny
 3. Ilość recenzji napisanych przez recenzentów z autorytetem (np. Yelp Elite, recenzenci wielu miejsc, itp.)
 4. Spójność ustrukturyzowanych wzmianek o firmie
 5. Ilość wzmianek z domen powiązanych z branżą
 6. Ilość natywnych recenzji w Miejscach Google (z tekstem)
 7. Autorytet domeny firmowej witryny internetowej
 8. Jakość/autorytet nieustrukturyzowanych wzmianek (artykuły prasowe, wpisy na blogach)
 9. Ilość wzmianek z domen powiązanych z lokalizacją firmy
 10. Autorytet strony docelowej miejsca.

Warto zauważyć, że w przypadku bardziej konkurencyjnych zapytań, jako jeden z najważniejszych czynników została wskazana jakość linków prowadzących do domeny.

Negatywne czynniki rankingowe w wyszukiwaniu lokalnym

W ostatniej części badania eksperci zostali poproszeni o uporządkowanie 30 negatywnych czynników rankingowych w kolejności od najbardziej szkodliwych.

Najważniejsze negatywne czynniki rankingowe w pozycjonowaniu lokalnym:

 1. Wykrycie nieprawdziwej lokalizacji na stronie miejsca
 2. Upychanie słów kluczowych w nazwie firmy
 3. Niezgodność danych kontaktowych (nazwa, adres, numer telefonu) / numerów telefonów identyfikujących firmę w ekosystemie danych
 4. Niewłaściwa kategoria firmy
 5. Obecność wielu stron miejsca o takiej samej/podobnej nazwie oraz adresie firm
 6. Niezgodność danych kontaktowych / numeru telefonu na stronie docelowej miejsca
 7. Niezgodność adresu na stronie docelowej miejsca
 8. Zgłoszenia o naruszeniach dotyczące strony miejsca
 9. Obecność złośliwego oprogramowania w witrynie
 10. Brak danych kontaktowych dostępnych dla robotów wyszukiwarek w witrynie.

Podsumowanie

Zestawienie ocen wszystkich czynników rankingowych w pozycjonowaniu lokalnym zamieściliśmy w poniższym arkuszu

 

Źródło grafiki: [1]