Doskonalenie optymalizacji on-site

Optymalizacja SEO onsiteOptymalizacja SEO składa się z dwóch podstawowych obszarów działań, które obejmują otoczenie serwisu internetowego oraz zmiany w samej witrynie. Te dwie dziedziny optymalizacji witryny pod kątem wyszukiwarek internetowych nazywamy optymalizacją off-siteon-site. Artykuł opisuje szczegółowo elementy podlegające optymalizacji bezpośrednio na stronach internetowych.

 

Jak zbudować perfekcyjnie zoptymalizowaną stronę?

Niestety nie ma jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale są zestawy najlepszych praktyk, z których można skorzystać, aby zbliżyć się jak najbardziej do najlepszego rozwiązania. Autor artykułu opisuje najważniejsze zalecenia prowadzące do osiągnięcia lub zbliżenia się do perfekcji w optymalizacji on-site i nakierowaniu na słowa kluczowe. Niektóre z nich są poparte danymi, obliczeniami korelacji i intensywnym testowaniem, zaś inne oparte są na zwykłym doświadczeniu. Jak w każdych działaniach SEO, zalecane jest stałe testowanie i udoskonalanie procesu. Wiedza ta może być punktem wyjścia do dalszych usprawnień.

→ Zrób darmowy audyt SEO z pomocą SEO Navigatora!

Znaczniki HTML w sekcji <head>

 1. Tytuł strony (<title>) – najważniejszy z elementów na stronie, związanych ze słowem kluczowym. Tytuł strony powinien, o ile to możliwe, zawierać frazę kluczową jako pierwsze słowo(a). Na podstawie badań korelacji otrzymano następujący wykres:
  [singlepic id=98 w=320 h=240 float=center]
 2. Wstawienie słów kluczowych na początku tytułu ma najwyższą korelację z wysokimi pozycjami w SERP.
 3. Meta tag description – chociaż nie brany pod uwagę w ustalaniu pozycji przez najważniejsze wyszukiwarki, jest ważnym miejscem umieszczenia słowa kluczowego z powodu wyróżnień (pogrubień) pojawiających się w opisie strony w wynikach wyszukiwania. Odpowiedni opis pomaga również w zwiększeniu klikalności wyniku wyszukiwania.
 4. Meta tag keywords – autor nie zaleca stosowania tego znacznika ze względu na ryzyko ułatwienia „badania rynku” stosowanych taktyk przez konkurencję.
 5. Meta tag robots – należy upewnić się, że nie zawiera żadnych dyrektyw, które blokowałyby dostęp do strony robotom wyszukiwarek.
 6. Rel=”canonical” – im większy i bardziej złożony serwis, tym bardziej korzystne wydaje się stosowanie kanonicznych adresów URL w celu zapobiegania potencjalnym duplikatom i niezamierzonym dodatkowym łańcuchom znaków w URL, a przez to podziałowi mocy dostarczanej przez linki. Jednak należy pamiętać o tym, że znacznik ten trzeba mądrze stosować po wcześniejszym dokładnym zaplanowaniu jego użycia. Jego nieprawidłowe użycie może bowiem spowodować wyindeksowanie wielu wartościowych stron serwisu.
 7. Inne meta tagi – meta tagi, jak te oferowane przez DCMI lub FGDC wyglądają przekonująco, ale nie niosą ze sobą obecnie żadnych korzyści dla SEO w głównych przeglądarkach, dodając jednocześnie zbędną złożoność i zwiększając wagę strony.

 

Adresy URL

 1. Długość – krótsze adresy URL wydają się skuteczniejsze w wynikach wyszukiwania i są chętniej kopiowane, umieszczane na stronach, linkowane i współdzielone.
 2. Lokalizacja słowa kluczowego – im bliżej nazwy domeny znajduje się słowo kluczowe, tym lepiej. Dlatego adres example.com/keyword jest lepszy niż example.com/folder/podfolder/keyword i taki sposób optymalizacji jest rekomendowany (choć zapewne nie przynosi dużych korzyści pozycjonujących).
 3. Subdomeny vs. strony – pomimo niewielkiej korzyści z użycia słowa kluczowego w subdomenie, szala zysków przechyla się na korzyść podfolderów lub podstron.
 4. Separatory słów – myślniki są ciągle najlepszymi separatorami słów w adresach URL. Nie ma to jednak zastosowania do domen głównych, gdzie oddzielanie słów myślnikami nie jest zalecane (np. slowokluczowe.pl jest lepszym wyborem niż slowo-kluczowe.pl).

 

Znaczniki sekcji <body>

 1. Liczba powtórzeń słów kluczowych – nie jest możliwe wskazanie dokładnej, optymalnej liczby powtórzeń słowa kluczowego na stronie, ale można zastosować prostą zasadę: 2-3 razy na krótkich stronach, 4-6 razy na dłuższych i nigdy więcej niż ma to sens wynikający z treści. Korzyści z kolejnych wystąpień słów kluczowych są na tyle małe, ze nie warto ryzykować agresywnego stosowania słów kluczowych na stronie.
 2. Nasycenie słowami kluczowymi – kompletny mit o uwzględnianiu wskaźnika w algorytmie znalazł miejsce w umysłach specjalistów SEO. O ile prawdą jest, że większa liczba słów kluczowych może potencjalnie wpłynąć na poprawę pozycji, to nie ma wątpliwości, że gęstość słów kluczowych nie była nigdy wyznacznikiem powiązania strony ze słowem kluczowym.
 3. Wykorzystanie odmian słów kluczowych – wykorzystanie zróżnicowanych odmian słów kluczowych na stronie może pomóc w optymalizacji treści. Zalecane jest użycie co najmniej jednej lub dwóch odmian słowa oraz wykorzystywanie w treści rozbitych na człony fraz kluczowych.
 4. Nagłówek H1 – od dawna uważa się, że znacznik <h1> ma duże znaczenie w optymalizacji on-site. Jednak wyniki badań wskazują na bardzo małą korelację z wysokimi pozycjami (bliską zeru). Pomimo, że są to przekonywujące dowody, to korelacja nie odzwierciedla w pełni związku przyczynowo-skutkowego. Dlatego kiedy tylko to możliwe warto nadal używać <h1> jako nagłówka strony z użyciem słowa kluczowego.
 5. Nagłówki <h2><h6> – mają jeszcze mniejsze znaczenie niż nagłówek <h1>. Zalecane jest ich stosowanie o ile wymaga tego struktura strony. Wydaje się, że prawie nie mają znaczenia z punktu widzenia SEO.
 6. Atrybut alt – nieoczekiwanie atrybut alt, którego znaczenie dla SEO uważano za niewielkie, uzyskał sporą korelację z wynikami wyszukiwania w przeprowadzonych badaniach. Dlatego zalecane jest używanie obrazów/zdjęć/ilustracji na stronach nakierowanych na słowa kluczowe z frazą użytą w tagu alt znacznika <img>.
 7. Nazwa pliku graficznego – ponieważ ruch z wyników wyszukiwania obrazów może być istotnym źródłem wizyt, a nazwy plików wydają się być korzystne z tego punktu widzenia, to zalecane jest stosowanie słów kluczowych jako nazw obrazów umieszczonych na stronie.
 8. Wyróżnienie <bold>/<strong> – umieszczenie słowa kluczowego w znacznikach <bold> lub <stong> wydaje się nieść pewną niewielką wartość SEO. Zalecane jest wyróżnienie co najmniej raz (ale nie za dużo) słowa kluczowego.
 9. Wyróżnienie <i>/<em> – niespodziewanie takie wyróżnienie wydaje się mieć nieco większą korelację z wynikami wyszukiwania, dlatego zalecane jest stosowanie go dla słów kluczowych w tekście.

 

Linki wewnętrzne i lokalizacja w strukturze serwisu

 1. „Głębokość kliknięć” – zalecane jest, żeby dla bardziej konkurencyjnych (trudnych) słów kluczowych, strona znajdowała się wyżej w strukturze serwisu (do osiągnięcia strony docelowej ze strony głównej powinno prowadzić mniej kliknięć).
 2. Liczba/odsetek linków wewnętrznych – bardziej linkowane strony zazwyczaj otrzymują wyższe pozycje, dlatego dla stron z bardziej konkurencyjnymi frazami pomocne może być linkowanie ich z większej liczby/odsetka stron w serwisie.
 3. Linki w treści vs. linki nawigacyjne – wydaje się, że Google stara się rozpoznawać lokalizacje linków i traktuje ją jako element wagi linku. Dlatego umieszczanie linków do podstron w treści może potencjalnie przynosić pewne korzyści. Należy pamiętać jednak o zasadzie first link counts.
 4. Linki w stopce i pasku bocznym – zgłoszenia patentowe i zdania specjalistów sugerują, że Google może zdecydowanie obniżać wartość linków w stopce i w mniejszy stopniu odnośników w pasku bocznym. Dlatego ze względów SEO zaleca się budowanie poziomej nawigacji górnej umieszczonej nad treścią dla linków nawigacyjnych.

 

Architektura strony

 1. Lokalizacja słów kluczowych – zalecane jest aby słowa kluczowe umieszczane były w pierwszych kilku wyrazach (50-100, lub jeszcze wcześniej) tekstu strony. Wyszukiwarki internetowe preferują raczej strony z wcześniejszym wystąpieniem słów kluczowych w tekście.
 2. Struktura zawartości – niektórzy praktycy zalecają pewną podstawową budowę zawartości (wstęp, rozwinięcie, przykłady, zakończenie) ze względów SEO, ale nie zauważyliśmy żadnych danych, które wskazywałyby, że te zalecenia mają znaczenie dla osiągania wyższych pozycji. Zawartość powinna być wartościowa dla użytkowników.

 

Czy zawsze muszą być przestrzegane zasady optymalizacji SEO?

Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Prawda jest taka, że podczas procesu budowania wartościowych treści internetowych czasami zapominamy, czasami ignorujemy, a czasami celowo łamiemy zalecenia wymienione powyżej. Optymalizacja on-page, z pewnością ważna, jest tylko jednym z elementów uwzględnianych w ustalaniu pozycji strony:
[singlepic id=99 w=320 h=240 float=center]
Optymalizacja stron ma na pewno znaczenie, ale według autora działania SEO on-site spełniają zasadę 20/80. Jeśli bowiem zoptymalizowane zostanie poprawnie 20% najważniejszych elementów (tytuły, adresy URL, linki wewnętrzne) wymienionych powyżej, to prawdopodobnie osiągnięte zostanie około 80% wartości możliwej do osiągnięcia przez całkowitą optymalizację on-site

Najlepsze praktyki, aby osiągnąć pierwszą pozycję

Optymalizacja on-page nie jest najważniejszym elementem w pozycjonowaniu. W rzeczywistości proces dążenia do pierwszej pozycji w wynikach wyszukiwania mógłby wyglądać następująco:

 1. Dostępność – dostępność treści dla robotów wyszukiwarek jest podstawowy warunkiem.
 2. Zawartość – istotne są atrakcyjne, wysokiej jakości materiały, które nie tylko zainteresują użytkowników, ale także skłonią ich do dzielenia się zawartością z innymi. Wirusowa propagacja treści jest prawdopodobnie najważniejszym współczynnikiem w osiąganiu wysokich pozycji, ponieważ generuje najwyższy współczynnik konwersji odwiedzin na linkowanie.
 3. Podstawowa optymalizacja on-site – optymalizacja najważniejszych elementów strony pod kątem słów kluczowych dostarcza wzrost potencjału osiągnięcia wyższych pozycji.
 4. Doświadczenia użytkowników – użyteczność, interfejs użytkownika i ogólne wrażenie użytkowników silnie wpływa na linkowanie, cytowanie, współczynnik konwersji i czasu odwiedzin.
 5. Marketing – wspaniała treść nie zastąpi świetnego marketingu. Maszyna marketingu i dobra kampania ma większą moc przyciągania linków niż może zasługiwać na to sama zawartość. Rozpowszechnianie jest często tak samo ważne (lub ważniejsze), jak bycie uczciwym i wartościowym.
 6. Zaawansowana optymalizacja on-site – drobiazgowe zastosowanie wszystkich powyższych zaleceń zapewne nie ma sensu, dlatego ten punkt jest ostatni na liście. Z doświadczenia wynika, że nie ma to takiego znaczenia, jak techniki opisane w pozostałych punktach.

 
Źródło: http://www.seomoz.org/blog/perfecting-keyword-targeting-on-page-optimization

Zrób darmowy audyt SEO z pomocą SEO Navigatora!