Google dostarczy lepszą dokładność usług opartych na lokalizacji?

Google oferuje obecnie wiele usług opartych na lokalizacji. Niedawno opublikowany, oczekujący patent opisuje jedno z ograniczeń usług opartych na lokalizacji – dokładność informacji o lokalizacji osób korzystających z tych usług. Patent ponadto ukazuje podejście, jakie może wykorzystać Google, aby usprawnić pozyskiwanie informacji lokalizacyjnych od użytkowników usług.

Często stosowane obecnie dla usług opartych na lokalizacji technologie obejmują:

  • Global Positioning System (GPS) – o dokładności około kilku metrów, ale może być bezużyteczna w budynkach (centrach handlowych, biurowcach i metrach).
  • Cell Tower Triangulation – szacuje lokalizację w oparciu o odległość od różnych nadajników sieci komórkowych, ale może odbiegać od rzeczywistości o setki metrów a nawet kilometry w zależności od siły sygnału, lokalizacji wieży i zakłóceń.
  • IP Geocoding – łączy adres IP urządzenia z fizyczną lokalizacją, może powodować duże błędy.

Alternatywnym podejściem może być stosowanie tych sygnałów, ale poszerzonych o informacje powiązane z konkretnym użytkownikiem, jak np:

  • historia przeglądarki,
  • historia wyszukiwania,
  • historia użytkowania map,
  • książki adresowe,
  • archiwum wiadomości e-mail,
  • wpisy w kalendarzu.

Informacje o lokalizacji pochodzące ze źródeł takich jak powyższe mogą być przechwytywane razem z czasem związanym z daną informacją, w celu stworzenia tzw. map cieplnych (ang. heat map), które mogą pomóc w oszacowaniu lokalizacji, którą jest zainteresowany użytkownik lub w której się znajduje.

mapy cieplne

Patent opisujący takie podejście to: Refining Location Estimates and Reverse Geocoding Based on a User Profile.

Z patentu wynika, że Google może stosować jedną z tradycyjnych metod (GPS, CTT, adres IP) do stworzenia wstępnego oszacowania lokalizacji osoby korzystającej z ich usług, a następnie wykorzystać mapę cieplną lokalizacji wygenerowaną na podstawie danych zebranych o użytkowniku, aby udoskonalić przybliżenie lokalizacji.

Czy Google ma przewagę nad wieloma dostawcami usług opartych na lokalizacji w związku z możliwością używania informacji takich jak historia przeglądarki, wyszukiwania map i innych związanych z użytkownikiem? Możliwe.