Google rozwija „wielojęzyczne” wyszukiwanie

Połączenie możliwości Google Translate z wyszukiwarką Google (pod kątem „wielojęzycznego” wyszukiwania) od dawna było elementem zainteresowania Google – ale znajdowało się nieco w tle innych rozwiązań. Teraz jednak ma to się zmienić. Google rozwija bowiem tę funkcję na „nie-anglojęzyczny” świat, poprzez udostępnienie użytkownikom opcji umożliwiającej rozszerzenie ich wyszukiwania na inne języki i prezentującej wyniki wyszukiwania w ich własnym języku, na podstawie słowa kluczowego/zapytania wprowadzonego również w oryginalnym języku.

Na przykład wpisując w z polskim Google frazę „Pozycjonowanie stron” i wybierając w lewej kolumnie opcję „Przetłumaczone strony” znajdującą się tuż pod opcja „Tylko język polski” wyświetlone zostaną następujące wyniki:

SERP - przetłumaczone strony

Jak to działa?

  • Na początku słowo kluczowe tłumaczone jest w locie, na odpowiadające mu frazy w innych językach docelowych (system działa gorzej dla mniej popularnych słów kluczowych).
  • Następnie na podstawie słów kluczowych Google decyduje, które języki wybrać.
  • W kolejnym kroku na podstawie przetłumaczonych słów kluczowych wyszukiwane są odpowiednie indeksy.
  • Po czym tworzona jest lista wyszukiwań w oparciu o wyniki, które Google uzna za najbardziej odpowiednie ze wszystkich wybranych języków.
  • Na zakończenie wybrane wyniki tłumaczone są na bieżąco i przedstawiane użytkownikowi na liście wyników wyszukiwania w formie przetłumaczonej.

Na przykład wpisanie w wyszukiwarce frazy „Loty” spowoduje pobranie wyników przetłumaczonych z języków: angielski, hiszpański, niemiecki i francuski. Różne wyszukiwania przynoszą różnorodne zestawy wybranych języków. Strzałki na rysunku poniżej wskazują słowo kluczowe w języku polskim w polu wyszukiwania, a także na liście wyników wyszukiwania, np. we wpisie www.skyscanner.net który jest pobierany ze strony angielskiej, a następnie przetłumaczony przez Google na język polski. Co ciekawe, Skyscanner ma już profesjonalną polską wersję strony, która daje o wiele lepsze tłumaczenie niż zaprezentowana na liście wyników wyszukiwania próba Google.

Wielojęzyczne wyszukiwanie dla słowa loty

Nowe podejście w wielu miejscach podkreśla oryginalny język zawartości która jest prezentowana na stronie wyników wyszukiwania. Na stronie poniżej dla słowa „Naleśniki” prezentowane są wyniki zarówno w języku francuskim – pierwszy wynik z zaprezentowanych oraz angielskim – trzy kolejne. Język polski (zaznaczony w czerwonym kole w prawym górnym rogu) można również zmienić, poprzez wybranie jednego z języków Google dostępnych w menu rozwijanym.

Wyszukiwanie wielojęzyczne - Wybór oryginalnego języka zawartości

Co dodatkowo warto podkreślić tytuły stron wynikowych często mają niewiele wspólnego z wyszukiwanym słowem kluczowym, jak można to zaobserwować chociażby dla wyszukiwania frazy „Pozycjonowanie stron”. Na obrazku poniżej widać, że słowo to nie jest wyświetlane w żadnym z zaprezentowanych wyników. Wyniki wyszukiwania mają więcej wspólnego z przetłumaczonym słowem kluczowem niż z oryginalnym. W tym przypadku „Pozycjonowanie stron” zostało przetłumaczone na „SEO (Search Engine Optimization)” zarówno dla wyników angielskich jak i niemieckich.

Pozycjonowanie stron

Ponadto waga przypisywana tytułom stron jest znacznie niższa niż ma to miejsce w przypadku normalnych wyników. Powstaje zatem pytanie, co ma znaczenie? Bez wątpienia linki muszą być ważnym czynnikiem wydaje się również, że zawartość opisu strony ma większą wagę niż zazwyczaj. Poniżej przykład dla holenderskiej wyszukiwarki i słowa kluczowego „teddybeer”:

Wyszukiwanie wielojęzyczne - Waga przypisywana tytułom

Poza tym często charakterystyczna jest pewna „stronniczość geograficzna” prezentowanych wyników. Na przykład w norweskim Google wyszukiwanie frazy „Video reklame” (tłum. Reklama wideo) pokazuje automatycznie wybrany zestaw języków, a tym samym wybór słów kluczowych jest tendencyjne określony przez najbliższe kraje. Szukając reklamy wideo nie będzie naturalne wybieranie krajów Danii czy Szwecji – fakt, że są one geograficznie przyległe do Norwegii musi być czynnikiem branym tutaj pod uwagę. Dlatego, chociaż wybór języka powiązany jest ze słowem kluczowym, to zestaw dostępnych języków jest rzeczywiście początkowo ograniczony do sąsiednich krajów – a nie trafności wyszukiwania.

Wyszukiwanie wielojęzyczne - Stronniczość geograficzna prezentowanych wyników

Jednakże mimo stronniczości geograficznej przy wyborze języka, czasem wybór języków prezentowanych dla danego słowa kluczowego jest dziwny i intrygujący. Widać to w poniższym przykładzie, gdzie dla holenderskiego wyszukiwania frazy „Bagage drager” (tłum. Uchwyt na bagażnik) wybrane zostały języki: arabski, chiński (tradycyjny) i rosyjski.

Wyszukiwanie wielojęzyczne - wybór prezentowanych języków

Podsumowując istotne może okazać się kilka kwestii:

  • Jak zapewnić, aby użytkownicy widzieli treści dobrej jakości w wynikach wyszukiwania – to znaczy zapobiegać błędnemu tłumaczeniu przez Google?
  • Sprawdzać jak własne strony internetowe są tłumaczone przez Google Translate?

(Źródło: http://www.multilingual-search.com/google-rolls-out-foreign-language-search-globally/10/12/2010/)