Google Search Quality Rater GuidelinesJak wiadomo, aktualizacja Panda wzięła na celownik strony, których zawartość jest mało wartościowa dla użytkowników. Ale jak Google ocenia jakość tych stron? Można to częściowo wywnioskować ze wskazówek mówiących webmasterom jak uchronić się przed aktualizacją Panda. Jednak wiele z tych wyznaczników jakości wydaje się trudnych do oceny bez udziału czynnika ludzkiego.

Google Search Quality Raters

Dlatego Google, co najmniej od 7 lat, zatrudnia osoby (tzw. Google Search Quality Raters), których zadaniem jest właśnie ocena jakości stron w wynikach wyszukiwania na podstawie własnej opinii, ale przede wszystkim w oparciu o wytyczne dostarczane im przez Google. Ta ocena nie ma jednak bezpośredniego wpływu na ranking wyników wyszukiwania czy pozycje konkretnych witryn internetowych. Ocena jakości stron w wynikach wyszukiwania służy do sprawdzania czy testowane zmiany w algorytmie wyszukiwania służą poprawie jakości SERPów. Wynika z tego, że ta manualna ewaluacja może wpływać na ranking wyników wyszukiwania, ale tylko pośrednio. Poniższy zrzut pokazuje, jak może wyglądać panel oceny jakości wyników wyszukiwania:

Ocena jakości wyników wyszukiwania

Ocena jakości wyników wyszukiwania

Wytyczne oceny jakości stron w wynikach wyszukiwania

wypowiedzi Matta Cuttsa wynika, że Google rozważa upublicznienie swoich wewnętrznych wytycznych oceny jakości stron. Ucięłoby to spekulacje wywołane przez kilkukrotne wycieki wytycznych oceny stron. Pojawiały się wątpliwości czy dokument jest prawdziwy i czy nie jest to tzw. wyciek kontrolowany.

Fragment wytycznych Google Search Quality Rating Guidelines

Fragment wytycznych Google Search Quality Rating Guidelines

Google udostępnia podręcznik startowy optymalizacji pod kątem wyszukiwarki Googlewytyczne dla webmasterów, które po ostatniej aktualizacji są bardziej szczegółowe, jednak nie aż tak jak wewnętrzne wytyczne Google. Opublikowanie wytycznych oceny jakości stron może być bardzo dobrym uzupełnieniem dla już dostępnych wskazówek dla webmasterów, które pozwoli na stworzenie szczegółowej checklisty do przeprowadzania audytu jakości serwisów internetowych.

Jak myślicie, Google zdecyduje się na taki krok i opublikuje dokument z wytycznymi, czy może tylko uzupełni dotychczasowe wskazówki?

Grafiki: www.gordoncampbell.co.uk, www.site-reference.com