Google wprowadziło właśnie udogodnienie dla użytkowników korzystających z Google Analytics oraz Google Webmaster Tools. Udogodnienie to polega na tym, że śledzenie danych witryny można teraz połączyć z zweryfikowanym w Narzędziach dla Webmasterów serwisem, jednakże pod warunkiem iż w przypadku obu usług wykorzystywane jest to samo konto Google.

Połączenie to polega na umieszczeniu w Narzędziach dla Webmasterów raportów pochodzących z Google Analytics. Dane te nie są jednak zawarte bezpośrednio w Webmaster Tools, ale dostęp do nich ma postać linku prowadzącego do odpowiedniego raportu.

Aby podłączyć zweryfikowaną w Narzędziach dla Webmasterów witrynę do profilu Google Analytics należy wykonać następujące kroki:

  1. Na stronie głównej Narzędzi dla Webmasterów należy kliknąć znajdujący się obok konkretnej witryny przycisk Zarządzaj, a potem kliknąć odnośnik profil w usłudze Google Analytics
  2. Następnie wystarczy wybrać profil (w sytuacji kiedy z witryną powiązanych jest kilka profili, wówczas można uwzględnić tylko jeden z nich) który ma zostać skojarzony z daną witryną i kliknąć przycisk Zapisz

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku kiedy witryna ma wielu właścicieli, każdy z nich będzie musiał powtórzyć tę procedurę i połączyć swoje własne konto z profilem Google Analytics.

Aby uzyskać dostęp do połączonych danych należy przejść na stronę Twoja witryna w sieci-> Linki do Twojej witryny. Po kliknięciu w odnośnik umieszczony pod źródłami największej ilości linków można zobaczyć dane z Google Analytics dotyczące witryn odsyłających. Jest to poręczny skrót do raportu Witryny odsyłające (z zakładki Źródła odwiedzin) w Google Analytics. Raport ten pomaga zrozumieć ogólne trendy na podstawie ruchu witryn odsyłających.

Czy jednak powinniśmy wiązać duże nadzieje, z tym że wprowadzone zmiany są wczesnym objawem przyszłej integracji obu wspomnianych platform? Link w Narzędziach dla Webmasterów prowadzący do raportu z Google Analytics wydaje się o wiele prostszym rozwiązaniem, niż umieszczenie odpowiednich danych bezpośrednio w Webmaster Tools. Istnieje zatem szansa, że integracja ta będzie rozwijana w przyszłości . Z drugiej jednak strony jeżeli Google uznało, że takie połączenie jest przydatne, to powstaje pytanie dlaczego od razu nie zrealizowało wspomnianej funkcjonalności w sposób bezpośredni? Być może wcale nie ma zamiaru jej rozwijać?

(Źródło: http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2011/02/linking-google-analytics-to-webmaster.html)