Google operator plusGoogle po cichu usunęło operator + (plus), jeden ze starszych operatorów wyszukiwania. Obecnie dodanie znaku + w zapytaniu jest ignorowane przez wyszukiwarkę. W wątku na forum Google Kelly F (pracownik Google) wyjaśniła, że rola operatora + została zastąpiona rozszerzeniem funkcjonalności jaką pełni cudzysłów („”). Jest prawie pewne, że wycofanie z użycia operatora + ma związek z nazwą usługi społecznościowej Google+przycisku +1. Wyszukiwania z tymi nazwami mogły być do tej pory źle interpretowane przez wyszukiwarkę.

 

Do tej pory cudzysłów służył do wyszukiwania dokładnej frazy. Teraz dodatkowo posłuży do wyszukiwania pojedynczych słów w formie, w jakiej występują w zapytaniu. Funkcjonalność operatora + nie została usunięta, ale wymaga teraz innego sformułowania zapytania. Np. zamiast:

blog +performancemedia
 
należy wpisać:

blog „performancemedia”

Umieszczenie pojedynczego wyrazu w cudzysłowie powoduje wyszukiwanie go w niezmienionej formie, tak jak zostało wpisane.

Próba wyszukiwania z operatorem + powoduje wyświetlenie informacji o zastąpieniu operatora + i podpowiedzi jak sformułować zapytanie.

Podpowiedź Google dla operatora +

Podpowiedź Google dla operatora +

Wprowadzoną przez Google zmianę w ciekawy sposób skomentował Danny Sullivan:

Imagine people learned how to symbolize addition by using the + symbol, then 150 years later, one of the big calculator makers declared that the + symbol would now be replaced by using the ” symbol. That’s what Google has effectively done, no big blog post, no notice, just yanked the command search engines have used for over a decade. And probably because it named its social network Google+ — making it hard to find.

Co po polsku brzmi mniej więcej tak:

Wyobraź sobie ludzi, którzy nauczyli się symbolizować dodawanie znakiem +, a następnie po 150 latach, jeden z największych producentów kalkulatorów oświadcza, że znak + zostanie zastąpiony znakiem „. To jest to co w rzeczywistości zrobiło Google, bez wpisu na blogu, ostrzeżenia, po prostu wyrwało polecenie używane w wyszukiwarkach internetowych ponad 10 lat. I to prawdopodobnie z powodu nazwania swojej sieci społecznościowej Google+ – którą trudno wyszukać.

Wam też będzie brakowało operatora + w wyszukiwarce Google?
 
Źródło: searchengineland.com/google-sunsets-search-operator-98189