Google zmieniło sposób klasyfikowania wewnętrznych i zewnętrznych linków w GWT

Lista linków w Narzędziach dla Webmasterów prezentowana jest w dwóch odrębnych kategoriach: Linki do Twojej witryny (Links to your site) i Linki wewnętrzne (Internal links). Po co webmasterom takie dane i jak ważne jest rozróżnienie tych linków?

Liczba linków przychodzących (zewnętrznych) do danej strony i ich jakość stanowią bardzo ważny element wpływający na jej pozycję w wynikach wyszukiwania. Dlatego istotne jest monitorowanie liczby linków zewnętrznych, ich tekstów zakotwiczenia oraz jakość serwisów linkujących. Między innymi na tej podstawie jest bowiem ustalana jakość oraz tematyka witryny. Natomiast odnośniki wewnętrzne (linkujące do innych stron w tym samym serwisie) służące głównie do nawigacji po strukturze serwisu są ważne z punktu widzenia poruszania się po nim robota indeksującego podstrony. Ponadto liczba linków wewnętrznych do konkretnej strony oraz poziom jej zagnieżdżenia w strukturze witryny składają się na informację o relatywnym poziomie jej ważności.

Wielu użytkowników miało jednak jak do tej pory kłopot ze zrozumieniem intencji Google co do sposobu klasyfikowania poszczególnych linków. Problem bierze się stąd, że w Narzędziach dla Webmasterów można zarządzać różnymi typami witryn: zwykłymi domenami (np. example.com), subdomenami (np. www.example.com, sub.example.com), ale również domenami ze ścieżką podfolderu (np. www.example.com/sub/, www.example.com/category/subcategory/). Do tej pory tylko te linki, które rozpoczynały się dokładnie od tego głównego adresu URL były klasyfikowane jako linki wewnętrzne. Zatem jeżeli do Narzędzi dla Webmasterów jako główna dodana została strona www.example.com/category/subcategory/ to linki pochodzące ze stron typu: www.example.com/category/subcategory/product.html były sklasyfikowane jako linki wewnętrzne, ale już linki: www.example.com/sub/ lub www.example.com były traktowane jako linki zewnętrzne. Podobna sytuacja była w przypadku subdomen – linki prowadzące z www.example.com do example.com były także rozpatrywane, jako linki zewnętrzne, ponieważ nie zaczynały się od takiego samego adresu URL witryny. Dla użytkowników intuicyjne jest natomiast myślenie o adresach example.comwww.example.com jako o tej samej stronie.

W związku z tym właśnie Google wprowadziło kilka dni temu znaczące zmiany w sposobie klasyfikowania subdomen w Narzędziach dla Webmasterów. Do tej pory w raportach GWT linki pochodzące z subdomen danej domeny (np. blog.example.com, ale również www.example.com) były traktowane, jako linki zewnętrzne. Od teraz linki tego typu będą uwzględniane w Linkach wewnętrznych (czyli np. link prowadzący ze strony forum.example.com do example.com ).

Przykład:

Linki do: blog.performancemedia.pl Linki wewnętrzne Linki do Twojej witryny
Wcześniej klasyfikowane jako… blog.performancemedia.pl/,
blog.performancemedia.pl/kategoria/pozycjonowanie,
blog.performancemedia.pl/seo/google-panda-atakuje
www.performancemedia.pl,
performancemedia.pl,
www.example.com/,
example.com/category.product.html
Teraz klasyfikowane jako… blog.performancemedia.pl/,
blog.performancemedia.pl/kategoria/pozycjonowanie,
blog.performancemedia.pl/seo/google-panda-atakuje,
www.performancemedia.pl,
performancemedia.pl
www.example.com/,
example.com/category.product.html

Wprowadzona aktualizacja nie zmieni ogólnej liczby linków, ma natomiast wpłynąć na poprawę klasyfikowania poszczególnych odnośników. W przypadku niektórych domen zmiana ta może spowodować powstanie istotnych różnic w liczbie linków zaklasyfikowanych do poszczególnych kategorii linków.

Dodatkowo, co jeszcze warte podkreślenia to fakt, że zmiana, o której mowa dotyczy tylko sposobu klasyfikowania i przedstawiania linków w Narzędziach dla Webmasterów, nie wpływa natomiast na sposób uwzględniania linków w algorytmie wyszukiwarki.

Źródło: http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2011/08/reorganizing-internal-vs-external.html