,

Kilka sitemap w jednym pliku – Google Webmaster Tools

Od niedawna jedna mapa XML witryny może zawierać jednocześnie wszystkie typy treści: filmy wideo, obrazy, adresy URL dla urządzeń mobilnych, informacje geolokalizacyjne i kod źródłowy programów. Wcześniej dla każdego typu treści obowiązywał inny format mapy.

Struktura mapy witryny z różnymi typami zawartości jest analogiczna do standardowej sitemapy z dodatkowymi znacznikami. Pozostałe reguły tworzenia map (jak limit 50000 URLi w jednym pliku i rozmiar nieskompresowanego pliku XML do 10MB) pozostają niezmienione. Nowy format mapy witryny ma uprościć proces jej wysyłania i aktualizacji.

Przykładowa sitemapa ze standardowym adresem URL, obrazem i filmem wideo:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1"
xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
<url>
<loc>http://www.example.com/foo.html</loc>
<image:image>
<image:loc>http://example.com/image.jpg</image:loc>
</image:image>
<video:video>
<video:content_loc>http://www.example.com/videoABC.flv</video:content_loc>
<video:title>Grilling tofu for summer</video:title>
</video:video>
</url>
</urlset>