PageRank jest opinią Google informującą o tym jak renomowana jest strona. Wewnątrz Google istnieją bardzo dokładne wartości PR, a jego obliczanie i aktualizowanie jest ciągłe. Natomiast poza Google PageRank jest reprezentowany za pomocą 10-poziomowej skali, która jest widoczna w Google Toolbar. Co kilka miesięcy, zwykle cztery razy w roku, wartości te są aktualizowane.

Ostatni update Toolbar PageRanku miał miejsce w styczniu tego roku, zatem minęło już 5 miesięcy bez aktualizacji PR. Kiedy w takim razie możemy spodziewać się kolejnej? Matt Cutts zapytany o to na sesji Q&A, która odbyła się w środę, odpowiedział, że kolejny update PageRanku nastąpi w przeciągu kilku dni, ewentualnie tygodni.