Wyszukiwanie uniwersalne grafik Google

Google ogłosiło, że rozpoczyna wprowadzanie zmian, które mają ułatwić wyszukiwanie grafik w standardowej wyszukiwarce bez przechodzenia do wyszukiwarki Grafika Google.

Do głównych wyników wyszukiwania zostaną zastosowane zmiany, które w tamtym roku zostały wprowadzone do wyszukiwarki obrazów, takie jak: większe miniatury w SERP, powiększony podgląd po najechaniu miniatury, więcej szczegółowych informacji o pliku graficznym.

Salvador Dali pictures Google

Jeśli wyszukiwarka zinterpretuje zapytanie jako mające na celu odnalezienie obrazków, to w wynikach uniwersalnych zostanie zaprezentowanych więcej grafik. Intencja wyszukania plików graficznych może polegać na dodaniu do zapytania słów takich jak zdjęcia, obrazki czy grafiki. Dzięki temu zwiększa się prawdopodobieństwo, że użytkownik odnajdzie od razu poszukiwany obrazek, bez konieczności przechodzenia do wyników wyszukiwarki grafik.

Moon photos Google

Jest to kolejny krok Google w kierunku przyspieszenia czynności wyszukiwania, tak jak wprowadzony wcześniej podgląd w wyszukiwarce (Instant Previews) i wyszukiwanie dynamiczne (Google Instant).

(Źródło: http://insidesearch.blogspot.com/2011/06/find-more-big-beautiful-images-on.html)