Mapa Trendów 2023 – jakie trendy są dziś dominujące?

Postacie z lupą stojące przed monitorem - tytułowa.

Czego potrzebuje agencja jutra i jej klienci?

W Performance Media już dziś jesteśmy agencją jutra. Kształtując biznes naszych klientów myślimy strategicznie i długookresowo. Poza zwiększaniem bieżącej sprzedaży przygotowujemy naszych partnerów na świat, jakim może być za rok, 5, a nawet 10-20 lat.

Snując refleksję nad zmianami wokół nas lubimy inspirować się mądrymi analizami instytutów forecastingowych. Naszą uwagę przykuła ostatnio najnowsza edycja corocznego opracowania infuture.institute – Mapa Trendów 2023. Poniżej dzielimy się wartościowymi dla nas obserwacjami, które znaleźliśmy w tym godnym polecenia narzędziu.

Multipolaryzacja, Świat lustrzany, Zmiany demograficzne, BioeraSymbiocen – według Infuture.institute w tym roku wszystko będzie orbitować wokół tych 5 megatrendów i towarzyszących im 50 trendów. Co warto o nich wiedzieć?

Mapa Trendów – co to takiego?

Mapa Trendów to wydawane cyklicznie od 2018 roku autorskie narzędzie Infuture.institute, które agreguje najważniejsze kierunki we wszystkich obszarach życia:

 • społeczeństwie,
 • środowisku,
 • technologii,
 • zmianach regulacyjno-prawnych,
 • gospodarce.

O tym się mówi: nowe trendy 2023, czyli jak zmienia się świat?

Tegoroczne podsumowanie zamyka się w pięciu najważniejszych megatrendach (Zmiany demograficzne, Multipolaryzacja świata, Symbiocen, Bioera i Świat lustrzany), do których przypisano 50 trendów, w tym 30 całkiem nowych. Każdy z nich został przeanalizowany w trzech perspektywach czasowych:

 • New Normal – aktualnie wiodące trendy,
 • Reactive Zone – trendy, które przejmą prym w ciągu 1-5 lat,
 • Innovation Zone – trendy, które wejdą do kategorii New Normal za 5-20 lat.

Co istotne: ani trendy, ani megatrendy nie są niezależnymi jednostkami. To zjawiska, które wpływają na siebie nawzajem, razem kształtując rzeczywistość.

Dwie postacie próbujące zrozumieć mapę myśli - grafika.

Dominujące megatrendy 2023: MultipolaryzacjaŚwiat lustrzany

Najświeższa analiza Infuture.institute największą wagę przypisuje dwóm potężnym megatrendom – Multipolaryzacji świataŚwiatowi lustrzanemu.

Multipolaryzacja świata oznacza utratę spójności społecznej, która skutkuje konfliktami i brakiem zrozumienia na wielu frontach. Wśród trendów, jakie przypisano jej w różnym ujęciu czasowym, można zauważyć kilka niepokojących kierunków, takich jak:

 • antynauka,
 • deglobalizacja,
 • antydemokracja,
 • antytech,
 • osamotnienie.

Świat lustrzany to koncepcja zakładająca, że świat cyfrowy powinien być idealnym odwzorowaniem świata fizycznego. Co ciekawe, wszystkie aktualne trendy w tym obszarze powtarzają się również przy Multipolaryzacji. Chodzi o:

 • walkę o technosuwerenność,
 • osamotnienie,
 • dobrostan psychiczny,
 • digitalizację konfliktów,
 • nierówności cyfrowe.

Świat lustrzany (…) w pewnym sensie jest osią całej mapy. Wchodzi on w największą liczbę relacji z innymi megatrendami, co jednoznacznie wskazuje na to, na jak wielu poziomach – społecznym, politycznym, gospodarczym, a nawet biologicznym – postępująca cyfryzacja zmienia nasz świat

– pisze na swoim blogu Natalia Hatalska, CEO Infuture.institute.

Megatrendy z wielkiej piątki: Symbiocen, BioeraZmiany Demograficzne

Postać stojąca przy kuli ziemskiej - grafika.

Pozostałymi trzema megatrendami wskazanymi przez Infuture.institute są Bioera, Symbiocen Zmiany demograficzne.

Pojęcia Zmian demograficznych objaśniać nie trzeba, lecz warto wspomnieć, że autorzy Mapy Trendów skojarzyli je z takimi trendami jak:

 • Zalpha (styk pokolenia Alpha i generacji Z),
 • starzenie się społeczeństwa,
 • migracjeosamotnienie, które jest jednym z najbardziej jaskrawych trendów na tegorocznej mapie.

Bioera to raczkujący megatrend, który obejmuje ingerencję technologii w organizmy biologiczne i naturę tak, by spełniały oczekiwania człowieka. Przekłada się to na takie trendy jak m.in.:

 • bezkodowość,
 • hodowanie w laboratorium,
 • edytowalną naturę.

Symbiocen symbolizuje zaś zmianę podejścia antropocentrycznego na ekocentryczne, czyli skoncentrowane na całym ekosystemie. Wśród wiodących trendów można tu zauważyć: rezyliencję,

 • kryzys surowcowy,
 • dobrostan psychiczny – drugi z najmocniejszych tegorocznych trendów.

Mapa Trendów 2023 – jak ją czytać?

Mapa Trendów to nie tylko źródło inspiracji na dalsze kierunki rozwoju działalności – to przede wszystkim relewantna metoda weryfikacji, czy – jako biznes, organizacja, rząd lub konsumenci – nadążamy za galopującym postępem.

Co naszym zdaniem jest tu kluczowe, narzędzie od Infuture.institute pozwala zrozumieć sposób funkcjonowania współczesnego świata, który jest światem równoległych, czasami nawet wykluczających się zjawisk – czego najlepszym przykładem jest współistnienie dwóch sprzecznych megatrendów: BioerySymbiocenu.

To, jak wyróżnione trendy przełożą się na rzeczywistość, zależy od wielu czynników, ale u szczytu każdego z nich stoi człowiek. Warto więc nie patrzeć na tegoroczną mapę jak na prognozę przyszłości, lecz jak na wypadkową do wprowadzenia zmian, które pomogą tę przyszłość zmienić na lepszą – w każdym możliwym aspekcie życia.

Dla nas w Performance Media i dla naszych Klientów rozumienie trendów jest istotnym wkładem w rozwijanie strategii. Skuteczne budowanie biznesu wymaga rozumienia, jak nasze otoczenie może wyglądać za 5 czy 10-20 lat. Refleksja nad Mapą Trendów pozwala nam na jeszcze bliższą współpracę z naszymi partnerami. Długoterminowa wizja to pierwszy krok do wyjątkowych rezultatów. Jej realizacja będzie zależeć od naszego wspólnego zaangażowania.

Mapę Trendów 2023 znajdziecie tutaj.