Meta tagi – które stosować, a które nie?

Meta tagi od początku działań SEO były dzielone na lepsze i gorsze. Aktualnie dostępnych meta tagów jest wiele, chociaż najczęściej na stronach umieszczane są tylko dwa: „Meta Descripion” (opis) i „Meta Keywords” (słowa kluczowe). Poniżej przedstawimy podział tych najpopularniejszych na : dobre, złe i obojętne. Warto zauważyć, że lista tych złych jest najdłuższa. Nie zostaną tu oczywiście opisane wszystkie dostępne meta tagi, aby zapoznać się z opisem pozostałych można skorzystać z zasobów Meta Tag. Główną radą jest jednak to, aby trzymać się podstawowego minimum, nie należy dodawać meta tagów, które nie są potrzebne, gdyż tylko tworzą niepotrzebny kod, a im mniej kodu tym lepiej.

→ Zrób darmowy audyt SEO z pomocą SEO Navigatora!

Dobre meta tagi

Są to meta tagi, które powinny zostać umieszczone na każdej stronie. Warto zauważyć, że jest to krótka lista, na której znalazły się tylko trzy meta tagi, które są wymagane i których umieszczenie na stronie jest bardzo istotne.

 • Meta Content Type – tag ten jest potrzebny do zadeklarowania zestawu znaków (kodowania) dla strony i powinien być obecny na każdej stronie. Ma on bowiem wpływ na to jak strona jest przedstawiana w przeglądarkach. Na przykład:
  • <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />
  • <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=ISO-8859-1″>
 • Meta Description – tag ten jest używany do tworzenia opisu strony w wyszukiwarkach, który jest następnie prezentowany na liście wyników wyszukiwania. Nie ma on bezpośredniego wpływu na pozycję w rankingu wyszukiwarki, ale jest bardzo ważny z innych powodów. Jest reklamą strony, która decyduje o tym, czy użytkownicy będą klikać w wynik, czy też nie. Meta Description składa się ze 160 znaków, i powinien zostać napisany tak, aby przykuć uwagę użytkowników. Więcej o tym meta tagu można przeczytać w artykule Meta Description
 • Title – na każdej stronie serwisu powinien być zawsze umieszczony unikalny meta tag Title. Każdy tytuł powinien być zbudowany ze szczególną uwagą i powinien być niepowtarzalny w obrębie danego serwisu.

Obojętne/neutralne meta tagi

Są to tagi, z których różne strony będą potrzebowały skorzystać w szczególnych okolicznoścach. Gdy nie są potrzebne to nie powinny być dodawane.

 • Meta Robots – tag ten jest związany z indeksowaniem i udostępnianiem strony. Jednym z największych nieporozumień z nim związanych jest twierdzenie, że każda strona musi posiadać meta tag Robots. W sytuacji kiedy meta tag Robots nie zostanie określony dla danej strony, roboty wyszukiwarek odczytają to jako index, follow. W związku z tym meta tag Robots powinien być dodany tylko wówczas, gdy konieczna jest zmiana chociaż jednego z tych poleceń Na przykład, kiedy dana strona ma nie być indeksowana, ale linki na niej umieszczone mają być dostępne, to należy na niej umieścić meta tag Roots o wartości noindex: <meta name=”robots” content=”noindex” />
 • Meta Specific Bots (Googlebot) – znaczniki te są wykorzystywane w celu przekazania robotom specjalnych instrukcji jak np. noodp (zmusza ich do nie korzystania z informacji pochodzących z DMOZ) lub noydir (zmusza ich do nie korzystania z informacji pochodzących z Yahoo Directory).
 • Meta Language – jedynym powodem przemawiającym za korzystaniem z tego tagu, jest międzynarodowe przeznaczenie serwisu i związana z tym konieczność zadeklarowania głównego języka używanego na stronie. Pełna lista języków, które można deklarować.
 • Meta Geo – tag obsługiwany przez Bing i nieobsługiwany jak na razie przez Google. Istnieją trzy rodzaje: nazwa miejsca (placename), położenie – długość i szerokość geograficzna (position) oraz region (region).
  • <meta name =”geo.position” content =”latitude; longitude”>
  • <meta name =”geo.placename” content =”Place Name”>
  • <meta name =”geo.region” content =”Country Subdivision Code”>
 • Meta Source – są to dwa nowe tagi, testowane aktualnie przez Google (Google News). Znaczniki te mają pomóc wyszukiwarkom zrozumieć, co/kto jest pierwotnym źródłem wiadomości.
 • Meta Keywords – tag ten, jak podaje większość źródeł, stracił na znaczeniu, jeżeli chodzi o jego wykorzystanie przez wyszukiwarki internetowe, głównie ze względu na nadużycia ze strony nieuczciwych internautów. Wiodące wyszukiwarki (Google, Yahoo, Bing) obecnie samodzielnie ustalają listę najlepszych słów, najbardziej odpowiadających treści strony. Jego użycie jest więc całkowicie obojętne. W związku z tym nie warto poświęcać czasu na jego tworzenie budując nową stronę. Z kolei kiedy jest do niej dodawany automatyczne, nie ma powodu, aby go usuwać.
 • Meta Site Verification – jest to tag, który umożliwia weryfikacje strony w narzędziach dla webmasterów. Powinien być stosowany tylko wówczas kiedy nie jest możliwe skorzystanie z innych rozwiązań weryfikacji oferowanych przez wyszukiwarki.

Złe meta tagi

Oczywiście ich użycie nie wpłynie negatywnie na witrynę, ale będzie to marnowaniem miejsca i tworzenie niepotrzebnego kodu (tym bardziej, że niektóre z tych meta tagów nie są już wykorzystywane przez wyszukiwarki).

 • Meta Refresh – tag ten powodujący przekierowanie strony nie powinien być używany. Google stanowczo odradza jego stosowania. W celu przeniesienia strony należy zawsze używać przekierowania 301 po stronie serwera.
 • Meta Autor – to tag używany do wskazania autora strony. Nie jest on już konieczny/ wymagany na stronie.
 • Meta Revisit After Revisit – jest komendą skierowaną do robotów, aby powróciły do strony po określonym czasie. Nie jest on obsługiwany przez żadną z głównych wyszukiwarek.
 • Meta Expiration/DateExpiration (data wygaśnięcia) służy do wskazania, kiedy dana strona wygaśnie, a Date (data) jest datą wskazującą kiedy strona została utworzona. Kiedy jakaś strona wygaśnie, należy po prostu ją usunąć, bądź przekierować na inna stronę w serwisie, stosowanie matea tagu Expiration nie jest konieczne. Natomiast zamiast meta tagu Date, należy utworzyć sitemape XML i aktualizować ją na bieżąco.
 • Meta Copyright – jest to tag informujący o tym kto posiada prawa autorskie do strony. Informacja taka zazwyczaj zawarta jest w stopce strony dlatego nie warto jej powielać w meta tagu.
 • Meta Abstract – tag ten definiuje streszczenie dokumentu, jego rola jest jednak marginalna. Zazwyczaj stosowany jest na stronach edukacyjnych. Nie powinien być wykorzystywany do powielania treści zawartych w Meta Description.
 • Meta Distribution – wartość dystrybucji jest podobno używana do kontrolowania, kto może uzyskać dostęp do dokumentu, zazwyczaj ma ustawiona wartość „global”, co oznacza że jest dostępna dla wszystkich. Stosowanie tego meta tagu jest bezcelowe.
 • Meta Generator – służy do wskazania przy pomocy jakiego programu utworzono stronę. Podobnie jak Meta Author jest bezużyteczny.
 • Meta Cache Control – informuje o tym jak często strona ma być aktualizowana w pamięci podręcznej przeglądarki. Dużo lepszym rozwiązaniem jest realizacja tego zadania w nagłówku HTTP.
 • Meta Resource Type – jest używany do wskazywania rodzaju zasobów strony, np. „dokument„. Nie warto go tworzyć, gdyż to samo wykona deklaracja DTD.

(Źródło: http://www.seomoz.org/blog/the-wonderful-world-of-seo-metatags)

Zrób darmowy audyt SEO z pomocą SEO Navigatora!