Błędy zrzekania się linkówNarzędzie zrzekania się linków (ang. disavow links tool) udostępnione w narzędziach dla webmasterów Google ciągle budzi wiele wątpliwości dotyczących procedury zgłaszania linków oraz sposobu, w jaki są one przetwarzane przez wyszukiwarkę.

Tym razem Matt Cutts prezentuje najczęstsze błędy popełniane przy wykluczaniu linków.

Błędny plik zrzeczenia się linków

Niepoprawna składnia

Plik może składać się z:

  • komentarzy (# Komentarz)
  • wykluczonych domen (domain:zaspamowana.pl)
  • pojedynczych adresów URL (http://www.linkidlagoogle.pl/podstrona/).

 

Wszystko poza wymienionymi elementami jest niepoprawną składnią i może powodować odrzucenie pliku przez parser. W konsekwencji może to również spowodować odrzucenie prośby o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia witryny.

Zły format pliku

Plik przesyłany do narzędzia zrzekania się linków powinien być zwykłym plikiem tekstowym z rozszerzeniem .txt (nie jest istotna jego nazwa). Zdarza się, że do narzędzia przesyłane są dokumenty Word (.doc) czy arkusze z Excela. Narzędzie wykluczania linków nie jest przystosowane do przetwarzania takich plików. Obsługiwane są wyłącznie pliki tekstowe.

Zgłaszanie pojedynczych adresów URL zamiast całych zaspamowanych domen

Często spotykanym zjawiskiem, szczególnie przy pierwszej wysyłanej prośbie ponownego rozpatrzenia, jest nadmierna ostrożność przy zrzekaniu się linków. Podejmowana jest próba wykluczenia pojedynczych złych linków.

Czasami, gdy serwis posiada naprawdę zły profil linkowania, lepiej zamiast skalpela użyć maczety do wycinania linków. Przykład: jeżeli do serwisu prowadzą linki z zaspamowanego forum, lepiej jest wykluczyć całą domenę, niż szukać pojedynczych podstron z linkami.

Zrzekając się pojedynczych adresów URL z zaspamowanej domeny można pominąć część linków. Poza tym istnieje możliwość, że niepożądane linki do naszego serwisu pojawią się na innych podstronach. Wykluczenie linków z całej domeny rozwiązuje ten problem.

Błędna składnia przy wykluczaniu całych domen

Wykluczanie całych domen musi mieć poprawną składnię. Wpis powinien składać się z poprzedzającego słowa domain, dwukropka i nazwy domeny. Nie należy dodawać przedrostka http:// czy subdomeny www. do nazwy domeny.

Opis działań w pliku zrzekania się linków

Część plików tekstowych przesyłanych przez narzędzie zrzekania się linków zawiera opis sytuacji i dokumentację podejmowanych działań przed przesłaniem prośby o ponowne rozpatrzenie. Prawidłowym miejscem na takie wyjaśnienia jest prośba o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia witryny, a nie plik zrzekania się linków.

Może się także zdarzyć, że przy wstawianiu wieloliniowego komentarza, któraś z linii nie zostanie zakomentowana znakiem #. Parser może odrzucić taki plik ze względu na niepoprawną składnię. Dlatego lepiej stosować zwięzłe komentarze, które zmniejszają prawdopodobieństwo popełnienia błędu.

Zrzekanie się linków zamiast ich fizycznego usunięcia

Narzędzie zrzekania się linków bywa traktowane jako panaceum na wszystkie bolączki związane z linkami. Google oczekuje, że jeśli stosowane były naganne techniki SEO, to powinny zostać podjęte próby faktycznego usunięcia tak wielu złych linków, jak to tylko jest możliwe. Jest to także pomocne przy wysyłaniu prośby o ponowne rozpatrzenie, ponieważ pokazuje dobrą wolę i daje większą pewność, że podobna sytuacja nie będzie się powtarzała.

Komunikaty w narzędziu Disavow Links

Część błędów wskazanych przez Matta Cuttsa nie ma już teraz tak dużego znaczenia, ponieważ narzędzie wykluczania linków uzupełniono o komunikaty błędów. Dzięki temu przy przesyłaniu pliku zostaniemy poinformowani o błędnym formacie pliku i o jego błędnej składni.

Komunikaty błędów składni w narzędziu Disavow Links

Komunikaty błędów składni w narzędziu Disavow Links

Komunikat Disavow Links o błędnym rozszerzeniu pliku

Komunikat Disavow Links o błędnym rozszerzeniu pliku

Źródło: What are the most common mistakes you see from people using the „disavow links” tool?