Artykuł na searchenginewatch.com to studium przypadku dla serwisów z TOP10 dla pewnego zapytania. W wizualizacjach graficznych porównane zostały profile linkowania witryn z uwzględnieniem anchor tekstów zawierających słowo kluczowe, nazwę firmy i nie zawierających żadnego z tych słów. Dla tego konkretnego przypadku wyniki wskazują na dwukrotnie większą korelację pozycji w SERP z liczbą linków zawierających nazwę firmy niż z linkami posiadającymi słowo kluczowe jako anchor tekst.

Wydaje się prawdopodobne (szczególnie w związku z wdrożeniem Caffeine), że dystrybucja anchor tekstów brana jest pod uwagę jako wskaźnik naturalności sygnałów. Budowanie linkowania głównie na słowie kluczowym (kliku słowach kluczowych) może być łatwym do wykrycia sztucznym działaniem, podczas gdy wprowadzenie silnika Caffeine miało m.in. spowodować wyświetlanie bardziej aktualnych wyników w oparciu o naturalne sygnały.

(Źródło: http://searchenginewatch.com/3641002)