Rich snippets dla oprogramowaniaNiedawno Google wprowadził opisy wzbogacone dla utworów muzycznych. Teraz na wzbogacony sposób wyświetlania opisów w wynikach wyszukiwania mogą liczyć aplikacje, a dokładnie sklepy z oprogramowaniem i witryny z recenzjami oprogramowania. Wzbogacony opis aplikacji (ang. rich snippet) ma uwzględniać jej cenę i opinię użytkowników. Obecnie opisy wzbogacone dla aplikacji można zobaczyć m.in. dla wyników wyszukiwania z witryn Android Market, Apple iTunes i CNET. Odpowiednie oznaczenie aplikacji metadanymi w witrynie internetowej umożliwi Google sklasyfikowanie informacji i wykorzystanie ich w prezentowanych wynikach wyszukiwania.

 

Właściwości aplikacji

Właściwości aplikacji mogą być oznaczone przy przedstawionego poniżej rozszerzenia do słownika schema.org. Dla każdej aplikacji można wykorzystywać zagnieżdżone typy informacji wspierane przez schema.org, takie jak Review czy Offer. Pogrubione właściwości są wymagane. Właściwości w liczbie mnogiej wskazują, że obiekt może zawierać wiele wystąpień danej właściwości (np. reviews, offers).

Obiekt typu SoftwareApplication

Thing » CreativeWork » SoftwareApplication

Właściwość Oczekiwany typ Opis
name Text Nazwa aplikacji
description Text Krótki opis elementu
url URL URL strony produktu lub strona docelowa elementu
image URL Szczególnie rekomendowane. URL ilustracji elementu (logo lub ikona aplikacji)
author Text, Person, Organizaton Autor aplikacji
aggregateRating AggregateRating Zagregowana ocena aplikacji
reviews Review Recenzja aplikacji
offers Offer Oferta sprzedaży aplikacji. Dla programistów Offer może wskazywać sklep z oprogramowaniem dostarczającym aplkację. Dla sklepów z oprogramowaniem stosuje się do wskazania ceny określonej wersji aplikacji
contentRating Text Oficjalna ocena zawartości w formacie [agency] [rating] (np. ESRB M)
datePublished Date Data pierwszego wydania w formacie ISO daty i czasu
inLanguage Text Język aplikacji w standardzie IETF BCP 47
operatingSystems Text Wymagane systemy operacyjne (np. „Windows 7”, „OSX 10.6”, „Android 1.6”)
fileSize Integer Rozmiar aplikacji w bajtach
fileFormat Text Format MIME aplikacji lub pliku zip
softwareApplicationCategory SoftwareApplicationType Kategoria aplikacji (np. BusinessApplication, GameApplication) w jednym ze wspieranych typów aplikacji
softwareApplicationSubCategory Text Podkategoria aplikacji
downloadURL URL URL z aplikacji do pobrania
softwareVersion Text Wersja oprogramownaia (np. v2.3)
versionChanges Text, URL Opisuje zmiany w najnowszej wersji. Tekstu lub URL do strony zawierającej informacje o zmianach
dateUpdated Date Data ostatniej aktualizacji aplikacji w formacie ISO daty i czasu
installURL URL URL z którego aplikacja może zostać zainstalowana (jeśli inny od głównego adresu URL aplikacji)
requiredFeatures Text Lista funkcji, modułów, itp. wymaganych przez aplikację
providedFeatures Text Lista funkcji aplikacji
interactionCount UserInteraction Lista interakcji użytkowników dla elmentu, np. 20 Lubię to, 30 komentarzy, 2 pobrania
videos VideoObject Osadzony plik wideo
screenshots ImageObject Osadzony plik graficzny
permissions Text, URL Uprawnienia wymagane przez aplikację (np. aplikacja mobilna może wymagać pełnego dostępu do internetu)

Dla aplikacji moblinych i webowych Google wspiera także dodatkowe rozszerzenia.

Obiekt typu MobileSoftwareApplication

Thing » CreativeWork » SoftwareApplication » MobileSoftwareApplication

Właściwość Oczekiwany typ Opis
countriesSupported Text Lista krajów, w których aplikacja jest dostępna w sprzedaży lub do pobrania
countriesNotSupported Text Lista krajów, w których aplikacja jest niedostępna w sprzedaży lub do pobrania

Obiekt typu WebApplication

Thing » CreativeWork » SoftwareApplication » WebApplication

Właściwość Oczekiwany typ Opis
browsers Text Przeglądarki internetowe wymagane do uruchomienia aplikacji

Testowanie metadanych aplikacji

Przy wprowadzaniu znaczników metadanych na stronach z aplikacjami można skorzystać z narzędzia do testowania fragmentów sformatowanych Google. Mimo wprowadzenia metadanych wzbogacone opisy mogą nie pojawić się w wynikach wyszukiwania – sprawdź dlaczego.

Opis wzbogacony Angry Birds

Więcej o sposobie korzystania z metadanych dowiesz się z naszego przewodnika po schema.org.

2 komentarzy:
 1. zxc
  zxc says:

  Mam kilka pytań:

  1
  Na stronie http://schema.org/SoftwareApplication
  nie ma specyfikacji „softwareApplicationCategory” jest tylko podawana przez Google, jest natomiast tylko „applicationCategory”
  – więc którą mam stosować? jeżeli schema to globalny standard to dlaczego google daje swoje i „sieje zamęt”? i dlaczego Wy też to wrzucacie do jednej paczki?

  2
  tak samo nie ma „dateUpdated”

  3 Które z pól odpowiada za wyświetlenie „licencji”?
  ponieważ chciałbym określić czy jest: bezpłatna, płatna, trial

 2. Przemek Sztal
  Przemek Sztal says:

  Ad. 1:
  Narzędzie testowania danych strukturalnych pokazuje, że rozpoznawana jest właściwość softwareApplicationCategory, a ApplicationCategory już nie. Widać to na generowanym snippecie, w którym wyświetlany jest wskazany typ aplikacji (jeden z rozpoznawanych przez Google). Dlatego w tym przypadku zalecałbym stosowanie softwareApplicationCategory.

  Ad.2:
  W tym przypadku narzędzie wskazuje błąd, że dateUpdated nie jest częścią specyfikacji, więc nie ma sensu stosowanie tej właściwości. Warto zauważyć, że w przykładzie oraz na Google Play data aktualizacji = data publikacji i do jej oznaczania stosowana jest właściwość datePublished. Jeżeli na stronie występuje jednocześnie data publikacji i aktualizacji, to stosowałbym dodatkowo właściwość dateModified.
  Ad. 3:

  Nie widzę właściwości dotyczącej licencji, więc jeśli jej nie ma, to nie jest również wykorzystywana. Jeśli chodzi o cenę, to jest ona wskazywana we właściwości price obiektu typu Offer, który z kolej może byc zagnieżdżony w elemencie typu SoftwareApplication. Przy czym cena może być wyrażona tekstowo, np. <span itemprop="price">Bezpłatna</span> (jak ma to miejsce w sklepie Google Play).

  Nie wiem dlaczego Google jest niekonsekwentne we wdrażaniu schema.org i w artykułach pomocy. Podobne pytania pojawiają się także na forum pomocy Google i tak naprawdę tylko tam można liczyć na źródłową odpowiedź na tak szczegółowe pytania :) Poza tym polecam testowanie w Rich Snippets Testing Tool.

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz