W przeciągu kilku ostatnich lat wiele się zmieniło w zakresie pozyskiwania linków. Według opinii wielu specjalistów SEO kupowanie linków stało się coraz bardziej niebezpieczne, a spamerskie linki prowadzące do serwisu zaczęły negatywnie wpływać na jego pozycje w wynikach wyszukiwania. Google jednak jak do tej pory twardo trzymało się stanowiska, że linki pochodzące z zewnątrz, nawet niskiej jakości, nie mogą zaszkodzić witrynie do której prowadzą.

Jednak kilka dni temu na forum Google dla Webmasterów jeden z użytkowników zamieścił wpis, który wielu webmasterów korzystających z SWLi, itp może zaniepokoić. Użytkownik ten otrzymał bowiem od Google powiadomienie o następującej treści:

We’ve detected that some of your site’s pages may be using techniques that are outside Google’s Webmaster Guidelines.

Specifically, look for possibly artificial or unnatural links pointing to your site that could be intended to manipulate PageRank. Examples of unnatural linking could include buying links to pass PageRank or participating in link schemes.

We encourage you to make changes to your site so that it meets our quality guidelines. Once you’ve made these changes, please submit your site for reconsideration in Google’s search results.

If you find unnatural links to your site that you are unable to control or remove, please provide the details in your reconsideration request.

Tłum. Wykryliśmy, że niektóre z Twoich stron witryny mogą używać technik, które są niezgodne z wytycznymi Google dla Webmasterów.

W szczególności, poszukaj sztucznych lub nienaturalnych linków kierujących do Twojej witryny, które mogą być utworzone w celu manipulowania PageRank’iem. Przykładem nienaturalnego linkowania może być zakup linków w celu pozyskania PageRanku lub uczestniczenie w programach wymiany linków.

Zalecane jest dokonywanie zmian w witrynie tak, aby spełniała nasze wymogi jakościowe. Po dokonaniu tych zmian należy zgłosić witrynę do ponownego rozpatrzenia w wynikach wyszukiwania Google.

Jeśli znajdziesz nienaturalne linki do Twojej witryny, których nie będziesz w stanie kontrolować lub usunąć, należy wskazać je we wniosku o ponownego rozpatrzenia witryny.

Stanowisko jakie Google zajmowało w tej kwestii do tej pory oznaczało, że konkurenci nie mogli zaszkodzić witrynie poprzez nieodpowiednie jej podlinkowanie. Czy rozsyłanie tego typu powiadomień przez Google może oznaczać, że miałoby się to zmienić?