,

Przecinek jako separator w znaczniku 'title’

Według Matta Cuttsa jedynym znakiem, który nie jest dobrym separatorem jest znak podkreślenia „_”, ponieważ może on zostać potraktowany jako część całego słowa, jako znak alfanumeryczny. Natomiast spacje, przecinki, kreski pionowe, myślniki (” ” , | – ), wszystkie te znaki są dobrymi separatorami, które mogą być stosowane w zawartości znacznika . Najważniejsza zaś przy wyborze separatorów jest przejrzystość tytułów stron dla użytkowników.