Przegląd raportów w nowej wersji Google Analytics

Google Analytics beta

Tak jak wspominaliśmy we wcześniejszych wpisach nowa wersja Google Analytics w wersji beta jest od kwietnia dostępna dla wszystkich użytkowników Analytics w każdej wersji językowej. Dwa tygodnie temu pisaliśmy o tym w jaki sposób wykorzystywać nowe, ulepszone raporty niestandardowe. Dziś postaramy się przybliżyć zmiany jakie zostały wprowadzone w Przeglądach (w nowej wersji GA nazwanych Omówieniami) raportów standardowych.

Struktura Omówienia (Przeglądu) raportu standardowego

Przegląd każdego z raportów standardowych (raport ogólny) składa się z trzech części: wykresu na osi czasu, kilku zbiorczych parametrów/miar oraz zestawu raportów.

Nowe Google Analytics – Przegląd raportów

To co znajduje się wewnątrz każdej z tych części zależy już od rodzaju przeglądanego raportu. Na przykład, Przegląd użytkowników przedstawia wykres odwiedzin oraz parametry takie jak: stosunek nowych odwiedzających do odwiedzających powracających do serwisu, itp. Z kolei Przegląd treści pokazuje takie parametry, jak: liczba odsłon, średni czas spędzony na stronie, itp.

Wykres

Do wykresów w nowym Google Analytics wprowadzono kilka niewielkich udogodnień. Przede wszystkim podczas wyświetlania wykresu można teraz bez konieczności przechodzenia do innej zakładki dokonać zmiany wyświetlanych parametrów czy też rodzaju wykresu, a także zestawić dwa parametry ze sobą. Wszystko dzięki dwóm nowym listom rozwijanym umieszczonym w prawym górnym rogu wykresu:

  • Dane – służąca do wyboru parametru na podstawie którego ma być tworzony wykres.
  • Porównaj – służąca do wyboru parametru który ma być zestawiony z parametrem głównym z listy Dane.

Nowe Google Analytics – Wykres w Przeglądzie raport

Dodatkowo podobnie jak w poprzedniej wersji Google Analytics w nowej wersji również mamy możliwość zmiany przedziału grupowania danych na wykresie (np. dzień, miesiąc). W nowym GA pojawiła się dodatkowa możliwość grupowania danych w przedziałach co godzinę.

Nowe Google Analytics – Wykres wg

Raporty

Dolna części Przeglądu zawiera zbiór raportów dostępnych w ramach danej kategorii (np. Użytkownicy, Źródła odwiedzin). W nowej wersji pojawiła się możliwość szybkiego podglądu skróconej wersji dowolnego z raportów, bez konieczności przechodzenia na jego stronę. Aby obejrzeć podgląd wybranego raportu wystarczy w lewej kolumnie kliknąć w odnośnik do niego prowadzący. Wówczas raport prezentowany po prawej stronie omawianej sekcji zostanie podmieniony na nowo wskazany. Każdy z wygenerowanych w ten sposób podglądów zawiera odnośnik Wyświetl pełny raport dla tych którzy chcą się zapoznać z całym raportem.

Nowe Google Analytics – Raporty

Analiza zdarzeń – Przegląd

Analiza zdarzeń Google to narzędzie które automatycznie przeszukuje ruch do witryny w poszukiwaniu anomalii. Kiedy znajdzie coś niepokojącego wówczas wyświetla to jako alert. Funkcjonalność ta umożliwia również definiowanie własnych alertów.

Nowe Google Analytics – Analiza zdarzeń - Przegląd

Przegląd analizy zdarzeń pokazuje wszystkie automatyczne powiadamianie (dzienne, tygodniowe i miesięczne) W przypadku każdego z alertów można dodatkowo kliknąć odnośnik Szczegóły, aby wyświetlić wykres dla danego alertu, z którego to z kolei można przejść bezpośrednio do odpowiedniego raportu.

Nowe Google Analytics – Analiza zdarzeń - Wykre
Źródło: http://analytics.blogspot.com/2011/05/new-google-analytics-overview-reports.html