Przewodnik schema.org – wprowadzenie

Tutorial schema.org - wprowadzenie Ostatnio pisaliśmy o wprowadzeniu wspólnego standardu Schema.org dla danych strukturalnych. Ten artykuł zapoczątkuje cykl wpisów składających się na praktyczny przewodnik po schemacie schema.org – od ogólnych zasad i korzyści z implementacji nowych znaczników po konkretne przykłady kodu HTML dla poszczególnych typów elementów strukturalnych.

O projekcie schema.org

Czym jest schema.org?

Schema.org Projekt schema.org powstał w wyniku współpracy firm Google, MicrosoftYahoo! w celu udoskonalenia Internetu poprzez stworzenie schematu znaczników danych strukturalnych wspieranych przez najważniejsze wyszukiwarki internetowe. Schema.org to tak naprawdę witryna dokumentująca schematy znaczników wspierane przez współpracujące ze sobą wyszukiwarki. Takie znaczniki umieszczone na stronie internetowej pomagają wyszukiwarkom zrozumieć  informacje na niej zawarte i dostarczają bogatsze wyniki wyszukiwania. Wspólny słownik znaczników zdejmuje z webmasterów konieczność wyboru spośród dostępnych konkurencyjnych rozwiązań. Schema.org działa na tej samej zasadzie co mikroformaty, mikrodaneznaczniki RDFa dla fragmentów sformatowanych (tzw. rich snippets), wykorzystując format mikrodanych i słownik znaczników wspólny dla wszystkich wyszukiwarek oraz wspierający szeroki zakres typów elementów, i ich właściwości.

Po co stworzono schema.org?

Metadane serialu TV Jeden zestaw znaczników i taka sama ich składnia wspierana przez główne wyszukiwarki oznacza, że twórcy witryn internetowych będą mogli uniknąć rozwiązań kompromisowych, opierających się na tym, który typ znaczników wspiera dana wyszukiwarka. Z drugiej strony jest to ułatwienie dla wyszukiwarek wyodrębniających metadane, ponieważ mogą skupić się na obsłudze jednego formatu. Schema.org wspiera dużą kolekcję rodzajów elementów, chociaż jeszcze nie wszystkie z nich są wykorzystywane do generowania fragmentów sformatowanych w wynikach wyszukiwania. Schema.org to projekt w budowie, który prawdopodobnie będzie się rozwijał przez kolejne lata.

Dlaczego mikrodane?

Wcześniej Google wspierało trzy różne standardy znaczników dla danych strukturalnych – mikrodane, mikroformaty i RDFa. W ramach schema.org zdecydowano się na wybór jednego formatu, zamiast pozostawiania tej decyzji webmasterom. Pojedynczy format ma także poprawić spójność pomiędzy różnymi wyszukiwarkami wykorzystującymi te dane. Wybór padł na mikrodane, ponieważ jest to rozwiązanie pośrednie między rozszerzalnością RDFa a prostotą mikroformatów.

Schema.org a Facebook Open Graph

Facebook Open Graph Protokół Facebook Open Graph nie dostarcza wystarczająco szczegółowych informacji dla wyszukiwarek. Schemat schema.org umożliwia dostarczenie bardziej szczegółowych danych o obiektach na stronie, ponieważ został opracowany pod kątem wyszukiwarek internetowych.

Po co korzystać ze schema.org?

HTML5 logo Stosowanie formatu schema.org pozwala na dodanie dodatkowych informacji do zawartości HTML. Wyszukiwarki internetowe mają ograniczoną możliwość rozumienia zawartości stron. Poprzez uzupełnienie dodatkowych znaczników jesteśmy w stanie poinformować wyszukiwarkę o typie opisywanego elementu (np. osoba, film, lokalizacja), aby ta mogła wyświetlić zawartość w dostosowany do treści, użyteczny sposób. Mikrodane są zestawem znaczników wprowadzonym w HTML5, który umożliwia realizację tego zadania. Wyszukiwarki internetowe wykorzystują znaczniki danych strukturalnych na stronie na wiele sposobów. Google wykorzystuje je np. do generowania fragmentów sformatowanych w wynikach wyszukiwania. Nie każdy rodzaj informacji ze schema.org będzie odzwierciedlony w wynikach wyszukiwania, ale z biegiem czasu można oczekiwać coraz szerszego wykorzystania tych danych na różne sposoby. Znaczniki danych strukturalnych publicznie dostępne na stronach mogą być równie dobrze wykorzystywane przez inne podmioty i aplikacje.

Oznaczanie treści za pomocą schema.org

Jak oznaczać zawartość?

Pełna specyfikacja znaczników schema.org znajduje się w witrynie schema.org. W naszym tutorialu do schema.org stopniowo będziemy przybliżać kolejne typy elementów, które mogą być wzbogacone o znaczniki strukturalne.

Narzędzie testowania fragmentów sformatowanych

Narzędzie Rich Snippets Testing Tool pozwala na sprawdzenie poprawności implementacji znaczników schema.org na stronie oraz zobaczenie jakie informacje mogą zostać z nich wyodrębnione przez Google. Trwają prace nad aktualizacją narzędzia tak, by możliwe było sprawdzenie, jak oznaczona zawartość będzie wyglądała w wynikach wyszukiwania. Rich Snippets Testing Tool

Fragmenty sformatowane

Obecnie Google wspiera fragmenty sformatowane dla osób, zdarzeń, opinii, produktów, przepisów i menu nawigacyjnego. Znaczniki schema.org mogą być wykorzystywane do oznaczania tych typów danych. Wszystkie rodzaje informacji wspierane dotąd w formie mikrodanych / mikroformatów / RDFa są również dostępne w schemacie znaczników schema.org. Google będzie kontynuowało wsparcie fragmentów sformatowanych oznaczonych przez wcześniejsze typy znaczników w istniejącej już zawartości. Nie jest więc wymagane przerabianie znaczników na format schema.org. Jednak przejście na znaczniki schema.org może być korzystne, ponieważ jest to standard akceptowany przez trzy największe wyszukiwarki. Nowe typy elementów zawarte w schema.org mogą być wykorzystane w przyszłych rozwiązaniach Google. Fragment sformatowany dla opinii

Czy trzeba opisać każdą właściwość?

Dopuszczalne jest wykorzystywanie tylko części właściwości elementu. Jednak dostarczenie możliwie największej liczby informacji może pomóc wyszukiwarkom w zrozumieniu i zaprezentowaniu zawartości.

Ranking wyników wyszukiwania

Google obecnie nie wykorzystuje znaczników strukturalnych przy tworzeniu rankingu wyników wyszukiwania, ale fragmenty sformatowane mogą uczynić stronę bardziej widoczną w wynikach wyszukiwania, a to z kolei może skutkować zwiększeniem ruchu do witryny.

Co z niewspieranymi typami danych?

Jeśli na stronie publikowany jest typ zawartości niewspieranej przez schema.org, to można:

  • pozostawić zawartość bez znaczników strukturalnych
  • wykorzystać mniej szczegółowy typ znacznika (np. znacznik Person dla kadry naukowej)
  • wykorzystać system rozszerzeń schema.org do zdefiniowania nowego typu.

Przewodnika po schema.org c.d.n

Już wkrótce pojawią się kolejne rozdziały przewodnika po standardzie schema.org. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga.
 
Kolejny rozdział poradnika  2. Przewodnik schema.org – Znaczniki mikrodanych