Raporty niestandardowe w nowej wersji Google Analytics

Raporty niestandardowePod koniec kwietnia informowaliśmy o tym, że nowa wersja beta Google Analytics została udostępniona wszystkim użytkownikom w każdej wersji językowej. W nowej platformie oprócz tego że pojawiły się dodatkowe funkcjonalności, zmianie uległa dotychczasowa nawigacja po raportach. Poniżej zamieszczonych zostało kilka wskazówek jak korzystać z zaktualizowanych raportów niestandardowych.

Raporty niestandardowe są integralną częścią usługi Google Analytics od 2008 roku. W nowej platformie zostały dodatkowo rozbudowane i poprawione w celu zwiększenia ich użyteczności i możliwości.

Sekcja Raporty niestandardowe

W nowej wersji Google Analytics Raporty niestandardowe zostały wyodrębnione do własnej sekcji, którą można znaleźć obok odnośnika Moja Strona w pasku menu głównego.

Raporty niestandardowe - nowe Google Analytics

Widok ten pokazuje listę wszystkich Raportów niestandardowych dostępnych w profilu. Można je przeglądać, edytować i udostępniać, można także utworzyć nowy niestandardowy raport.

Tworzenie raportu niestandardowego

Podobnie jak w poprzedniej wersji Google Analytics, w nowej również można tworzyć niestandardowe raporty dowolnie wybierając parametry i wymiary, z tym że w nowej platformie wprowadzonych zostało kilka ulepszeń.

Urealnienie danych

Raporty niestandardowe są najbardziej użyteczne, wówczas gdy skupiają się na podzbiorze danych. Na przykład jeżeli kogoś interesuje tylko ruchu z witryn odsyłających to w starej wersji GA aby przeprowadzić taką analizę musiał połączyć odpowiedni segment zaawansowany z Raportem niestandardowym. W nowej platformie aby to zrobić wystarczy wybrać odpowiedni filtr.

Urealnienie danych - Rapor niestandardowy

Można dodawać kilka filtrów do tego samego raportu, a także dodawać filtry dla zmiennych niestandardowych, które nie zostały zdefiniowane w raporcie. Niewątpliwie jednak największą zaletą filtrów jest fakt że są one zapisywane jako część raportu niestandardowego co powoduje że użytkownik od razu widzi potrzebne mu dane.

Organizowanie raportu

Podobnie jak w bieżącej wersji GA, w nowej również można dodawać wiele kart do Raportu niestandardowego. Jest to przydatne podczas organizowania raportu albo tworzenia różnych widoków dla poszczególnych odbiorców. W nowej wersji Google Analytics opcja ta została jednak ulepszona, nie ma już wymogu korzystania z tych samych wymiarów w każdej karcie raportu, pozwala to uzyskać wszystkie potrzebne dane w każdym raporcie. Istnieją dwa rodzaje kart raportu: EksploratorTabela kartotekowa.

Rodzaje kart raportu

  • Karty typu Eksplorator są podobne do widoku raportu, który jest używany w Analytics. Pozwalają na przechodzenie do danych, jak również dodawanie dodatkowych wymiarów. Poza tym budując karty raportu typu Eksplorator można jednocześnie tworzyć grupy danych, które pomagają lepiej zorganizować raport i ułatwiają jego analizę.
  • Z kolei karty w postaci Tabeli kartotekowej pozwalają spojrzeć na dwa wymiary jednocześnie, dzięki temu nie trzeba klikać, aby przejść do danych. Taki podgląd raportu został stworzony po to aby ułatwić eksport informacji które maja być wysłane dalej, wydrukowane, itp.

Udostępnianie raportów niestandardowych

Po zakończeniu tworzenia raportu, warto podzielić się nim z innymi osobami. Jedną z najczęściej używanych funkcji raportów niestandardowych stało się zatem udostępnianie, który pozwala na współdzielenie odnośnika do konfiguracji raportu niestandardowego.

Udostępnianie raportów niestandardowych

Udostępnienie Raportu niestandardowego podobnie jak w starej wersji Google Analytics polega na przekazaniu samej struktury sprawozdania, a nie danych z konta. Istnieje jednak różnica o której należy pamiętać, a mianowicie kiedy udostępniany jest Raport niestandardowy w nowej platformie GA, wówczas przekazany link odzwierciedla stan sprawozdania z momentu tworzenia łącza. Jeśli więc raport zostanie udostępniony innym osobom, a następnie wprowadzone zostaną w nim jakieś zmiany, to udostępniony odnośnik nadal będzie wskazywał na pierwszą wersję raportu.

Migracja starych raportów niestandardowych

Dla użytkowników którzy chcą zachować swoje stare raporty, Google udostępniło narzędzie do migracji, które służy do przeniesienia raportów ze starej do nowej wersji Google Analytics. Aby tego dokonać wystarczy na stronie Raporty niestandardowe – Przegląd przejść do sekcji Migracja raportów niestandardowych i kliknąć przycisk Migruj. Należy jednak pamiętać, że migracja działa tylko w jedną stronę. Po przeniesieniu raportów do nowej wersji, nie będzie możliwości skorzystania z nich w starej wersji.

Migracja raportów niestandardowych
(Źródło: http://analytics.blogspot.com/2011/04/custom-reports-in-new-google-analytics.html)