,

Informacje o ręcznych karach nałożonych na witrynę – kompendium

Działania ręczne w GWTWczoraj świat obiegła długo oczekiwana przez webmasterów i pozycjonerów informacja. W Narzędziach dla webmasterów Google pojawiła się sekcja, w której na bieżąco będą wyświetlane informacje na temat ręcznych działań zespołu Google Webspam (inaczej kary|filtry|bany ręczne|manualne) podjętych w stosunku do serwisu internetowego. Bez potrzeby testowego wysyłania prośby o ponowne rozpatrzenie.


 

Działania ręczne w GWT

Nowe informacje są dostępne po przejściu do sekcji Ruch związany z wyszukiwaniem → Działania ręczne (Search Traffic → Manual Actions).

Oby był to komunikat „W witrynie nie znaleziono ręcznych działań przeciwspamowych” („No manual webspam actions found”). Taka wiadomość oznacza bowiem, że witryna nie jest aktualnie objęta żadnym ręcznym banem lub filtrem z powodu spamu internetowego.

Informacja o braku kar ręcznych

Informacja o braku kar ręcznych

Sekcja Działania ręczne ma za zadanie pokazywać informacje na temat ręcznych działań podjętych przez zespół Google ds. walki ze spamem, które bezpośrednio wpływają na ranking witryny w wynikach wyszukiwania Google.

Rodzaje ręcznych działań

Odtwórz wideo

Ręczne działania ze strony Google w stosunku do serwisów internetowych mogą być spowodowane przede wszystkim:

 • spamem internetowym
 • kwestiami prawnymi
 • kwestiami bezpieczeństwa.

 
Działania jakie może podjąć Google to:

 • usunięcie z wyników wyszukiwania (ban)
 • obniżenie pozycji w wynikach wyszukiwania (filtr).

Powiadomienia o ręcznych działaniach

Jeżeli na serwis internetowy została nałożona ręczna kara, to prawdopodobnie zostało wysłane powiadomienie za pośrednictwem Narzędzi dla webmasterów.

Powiadomienie w Narzędziach dla webmasterów

Powiadomienie w Narzędziach dla webmasterów

Takie powiadomienia będą nadal wysyłane, ale dodatkowo będzie można na bieżąco sprawdzić aktualny status witryny pod kątem działań ręcznych w sekcji Działania ręczne.

Budowa informacji o działaniach ręcznych

Informacja o działaniach ręcznych w GWT

Informacja o działaniach ręcznych w GWT

 1. Zakres: Dopasowania w całej witrynie (interwencje, które wpływają na całą witrynę) lub Dopasowania częściowe (interwencje, które dotyczą pojedynczych stron, sekcji lub prowadzących do nich linków).
 2. Przyczyna: przyczyna podjęcia działania przez Google.
 3. Więcej informacji: odnośnik do artykułu pomocy opisującego określoną przyczynę podjęcia działań.
 4. Dotyczy: sekcje witryny, na które wpływają poszczególne ręczne działania lub Linki przychodzące w przypadku działań podjętych w stosunku do linków.
 5. ZGŁOŚ PROŚBĘ O SPRAWDZENIE: przycisk umożliwiający przesłanie prośby o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia witryny. Przycisk nie jest widoczny w przypadku kont z ograniczonym dostępem.

Typy informacji o działaniach ręcznych

Nienaturalne linki do Twojej witryny – dotyczy linków

Odtwórz wideo

Google wykryło wzorzec nienaturalnych, sztucznych, mylących lub manipulacyjnych linków prowadzących do witryny. Nie podjęto jednak działań wpływających na ogólny ranking witryny. Podjęte działania odnoszą się do nienaturalnych linków prowadzących do witryny. Z punktu widzenia Google nie będą one już brane pod uwagę przy budowaniu rankingu stron.

Nienaturalne linki do Twojej witryny – dotyczy linków

Nienaturalne linki do Twojej witryny – dotyczy linków

Zalecenia

 1. Warto (nie jest to konieczne) usunąć wszystkie sztuczne linki prowadzące do witryny, a następnie przesłać prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia.
 2. Jeśli Google uzna, że linki prowadzące do witryny nie naruszają już wytycznych, unieważni ręczne działanie.

Analiza witryn, które posiadają informację o podjęciu ręcznych działań w stosunku do linków przychodzących, budzi wątpliwości czy działania te na pewno dotyczą samych backlinków. Bardzo duże spadki pozycji dla wybranych zapytań mogą sugerować, że poza wyzerowaniem mocy wybranych linków zostały obniżone pozycje, lub że po wykryciu intensywnego linkowania z dokładnie dopasowanym tekstem odnośnika zerowane są wszystkie takie linki, niezależnie od jakości ich źródła.

Nienaturalne linki do Twojej witryny

Odtwórz wideo

Google wykryło wzorzec nienaturalnych, sztucznych, mylących lub manipulacyjnych linków prowadzących do witryny i w rezultacie podjęto wobec niej ręczne działania przeciwko spamowi. W odróżnieniu od poprzedniej informacji, oznacza to, że witryna została ręcznie ukarana za prowadzące do niej linki.

Zalecenia

 1. Pobrać z Narzędzi dla webmasterów listę linków do witryny.
 2. Znaleźć linki, które naruszają wytyczne Google. W przypadku dużego zestawu danych, analizę warto zacząć od domen, które zawierają najwięcej linków do witryny lub od linków najnowszych.
 3. Postarać się usunąć linki lub zablokować możliwość przekazywania PageRank przez linki naruszające wytyczne Google.
 4. Użyć narzędzia Wykluczone linki, aby zrzec się wszystkich linków naruszających wytyczne, których nie udało się usunąć.
 5. Przesłać prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia witryny i czekać na odpowiedź. W prośbie należy zawrzeć informacje o usuniętych linkach i wyjaśnienia na temat linków, których nie udało się usunąć.

Nienaturalne linki z Twojej witryny

Odtwórz wideo

Google wykryło wzorzec nienaturalnych, sztucznych, mylących lub manipulacyjnych linków wychodzących z witryny, co spowodowało podjęcie ręcznych działań antyspamowych. W większości przypadków można powiedzieć, że witryna została ukarana za sprzedaż linków przekazujących PageRank.

Nienaturalne linki z Twojej witryny

Nienaturalne linki z Twojej witryny

Zalecenia

 1. Znaleźć w witrynie wszystkie linki przekazujące PageRank, które mogą naruszać wytyczne Google (np. płatne linki).
 2. Usunąć odnalezione linki lub zablokować możliwość przekazywania przez nie wartości PageRank przez dodanie atrybutu rel=”nofollow” lub przekierowanie przez stronę zablokowaną w pliku robots.txt.
 3. Przesłać prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia witryny i czekać na odpowiedź. W prośbie należy zawrzeć informację o podjętych działaniach (np. oznaczeniu linków reklamowych atrybutem nofollow, czy zerwaniu współpracy z systemem wymiany linków).

Witryna zaatakowana przez hakerów

Odtwórz wideo

Google wykryło w witrynie strony, które mogły zostać zaatakowane przez osobę trzecią i oznaczyło je jako przejęte lub obniżyło ich pozycję w wynikach wyszukiwania w celu ochrony użytkowników wyszukiwarki.

Witryna zaatakowana przez hakerów

Witryna zaatakowana przez hakerów

Zalecenia

 1. Podjąć działania, postępując zgodnie z Poradnikiem dla zhakowanych stron.
 2. Przesłać prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia witryny i czekać na odpowiedź.

Mało treści o niewielkiej lub żadnej wartości

Odtwórz wideo

Google wykryło w witrynie strony o niskiej jakości lub małej ilości treści, np.:

 • strony zawierające treści generowane automatycznie
 • strony utworzone według szablonu
 • strony przejściowe
 • strony zawierające skopiowane treści
 • strony partnerskie pozbawione dodatkowych treści.

 

Z tego powodu wobec całej witryny, lub jej części, zostały podjęte działania antyspamowe.

Mało treści o niewielkiej lub żadnej wartości

Mało treści o niewielkiej lub żadnej wartości

Zalecenia

 1. Poszukać treści, które zostały umieszczone również na innych stronach (skopiowane treści).
 2. Poszukać stron z małą ilością treści lub linkami do stron partnerskich.
 3. Poszukać stron przejściowych i treści wygenerowanych automatycznie.
 4. Przeanalizować czy znaleziona zawartość jest wystarczająco przydatna dla użytkowników. Nanieść zmiany, które zwiększą przydatność stron dla użytkowników.
 5. Przesłać prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia witryny i czekać na odpowiedź.

Czysty spam

Odtwórz wideo

Google wykryło, że na niektórych stronach mogą być stosowane agresywne spamerskie techniki niezgodne z wskazówkami dla webmasterów, takie jak:

 • automatyczne generowanie bezsensownych tekstów
 • maskowanie
 • kopiowanie treści z innych witryn
 • inne wyjątkowo poważne i powtarzające się naruszania wskazówek jakościowych Google.

 

Spowodowało to podjęcie działań antyspamowych wobec całej witryny, lub jej części.

Czysty spam

Czysty spam

Zalecenia

 1. Zmienić strony w taki sposób, aby były zgodne z wytycznymi Google dla webmasterów.
 2. Przesłać prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia witryny i czekać na odpowiedź.

Spam tworzony przez użytkowników

Odtwórz wideo

Google wykryło w witrynie spam tworzony przez użytkowników, pojawiający się na forach, w komentarzach na blogach, w profilach użytkowników lub w księgach gości, co jest przyczyną podjęcia ręcznych działań antyspamowych.

Zalecenia

 1. Określić obszary witryny, w których użytkownicy mogą dodawać treści (fora, profile użytkowników i komentarze na blogu) i poszukać tam: postów i profilów wyglądających na reklamy, postów i profilów z linkami nie na temat, postów i profilów z komercyjnymi nazwami użytkownika i linkami do niepowiązanych tematycznie stron, postów i profilów wygenerowane automatycznie.
 2. Usunąć wszystkie znalezione spamerskie treści.
 3. Wprowadzić rozwiązania zapobiegające tworzeniu spamu przez użytkowników.
 4. Przesłać prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia witryny i czekać na odpowiedź.

Maskowanie i/lub podstępne przekierowania

Odtwórz wideo

Wykryto, że witryna prezentuje wyszukiwarce Google inne strony niż użytkownikom lub przekierowuje użytkowników na inną stronę niż ta prezentowana wyszukiwarce Google, co spowodowało nałożenie ręcznej kary na witrynę.

Zalecenia

 1. Użyć narzędzia Pobierz jako Google w Narzędziach dla webmasterów, aby pobrać strony z problematycznej części witryny.
 2. Porównać treści pobierane przez Google z treściami prezentowanymi w przeglądarce.
 3. Usuń część witryny prezentującą różną zawartość użytkownikom i wyszukiwarce.
 4. Znaleźć adresy URL, które przekierowują użytkowników do nieoczekiwanego miejsca.
 5. Znaleźć w witrynie adresy URL, które przekierowują użytkowników po spełnieniu określonego warunku (np. tylko użytkowników, którzy wchodzą z wyszukiwarki Google lub mają adresy IP z konkretnego zakresu).
 6. Usunąć tę część witryny, w której występują podstępne przekierowania.
 7. Przesłać prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia witryny i czekać na odpowiedź.

Ukryty tekst lub upychanie słów kluczowych

Odtwórz wideo

Google wykryło, że strony witryny zawierają ukryty tekst lub upchane słowa kluczowe, niezgodne z wskazówkami dla webmasterów. Spowodowało to nałożenie ręcznej kary na witrynę.

Zalecenia

 1. Użyć narzędzia Pobierz jako Google w Narzędziach dla webmasterów, by znaleźć treści widoczne dla wyszukiwarki, ale ukryte dla zwykłych użytkowników.
 2. Poszukać tekstów, które mają taki sam lub podobny kolor co tło strony internetowej.
 3. Poszukać tekstów ukrytych za pomocą reguł CSS.
 4. Usunąć lub pokazać użytkownikom ukrywany tekst.
 5. Poszukać tekstów z niepotrzebnie powtórzonymi słowami.
 6. Sprawdzić czy w tytułach stron i tekstach alternatywnych obrazków nie ma ciągów niepotrzebnie powtórzonych słów.
 7. Usunąć powtarzające się słowa i wyeliminować pozostałe przypadki upychania słów kluczowych.
 8. Przesłać prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia witryny i czekać na odpowiedź.

Spamerskie darmowe hosty

W przypadku darmowego hostingu, który jest wykorzystywany głównie w celach spamerskich Google może podjąć działania w stosunku do wszystkich witryn umieszczonych na takim zaspamowanym hostingu.

Zalecenia

 1. Jeśli witryna nie narusza wskazówek Google dla webmasterów, przesłać prośbę o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia witryny i czekać na odpowiedź.

Wielokrotne działania ręczne

Może oczywiście się zdarzyć, że witryna narusza wiele wytycznych Google dla webmasterom i klasyfikuje się do działań ręcznych z różnych powodów. W takim wypadku w Narzędziach dla webmasterów Google pojawi się informacja o każdej przyczynie podjęcia działań ręcznych.

Wielokrotne działania ręczne

Wielokrotne działania ręczne

Zrzut ekranu udostępnił Grzegorz Strzelec.

Zgłaszanie prośby o sprawdzenie

Kiedy naruszenia wskazówek Google dotyczących jakości zostaną poprawione, kolejnym krokiem jest wysłanie prośby o ponowne rozpatrzenie zgłoszenia witryny. Wysłanie prośby o sprawdzenie witryny jest teraz możliwe z poziomu informacji o ręcznym działaniu w Narzędziach dla webmasterów.

Formularz prośby o ponowne sprawdzenie witryny

Formularz prośby o ponowne sprawdzenie witryny

Na dotychczasowej stronie służącej do wysyłania prośby o ponowne rozpatrzenie możliwe jest sprawdzenie, czy wobec danej witryny zostały podjęte jakieś ręczne działania. Wysłanie prośby o ponowne sprawdzenie witryny jest możliwe tylko wtedy, gdy wobec witryny faktycznie zostały podjęte ręczne działania.

Czy ten wpis Ci się podobał?
[Wszystkich głosów: 0 Średnia: 0]