Test został przeprowadzony przez użytkownika SEOmoz na 15 lokalnych klientach z kontami na Twitterze (75-1500 śledzących) służącymi do powiadamiania o nowych produktach i wpisach. Subiektywne wyniki dotyczące 3 grup:

 1. Tylko tweety:
  • Pierwsza wizyta Googlebota średnio po 78 sekundach od pierwszego tweeta.
  • Produkty/wpisy z więcej niż 3 retweetami były zindeksowane 325% szybciej, i o 125% więcej zostało ich zaindeksowanych, niż w przypadku wpisów bez retweetów.
  • Średni czas indeksacji zależał od liczby retweetów.
  • Indeksacja produktu/wpisu z conajmniej 3 retweetami trwała średnio 8 godzin, 86% zostało zindeksowanych.
  • Indeksacja produktu/wpisu z najwyżej 1 retweetem trwała średnio 26 godzin, 69% zostało zindeksowanych.
 2. Tylko linki wewnętrzne:
  • Pierwsza wizyta Googlebota średnio po 2.5 godzinach od wstawienia pierwszego linku na stronie.
  • Indeksacja produktu/wpisu trwała średnio 8.5 godzin, 85% zostało zindeksowanych.
 3. Linki wewnętrzne + tweety:
  • Pierwsza wizyta Googlebota średnio po 82 sekundach.
  • Średni czas ineksacji zależał również od liczby retweetów.
  • Indeksacja produktu/wpisu z conajmniej 3 retweetami trwała średnio 4.25 godzin, 88% zostało zindeksowanych.
  • Indeksacja produktu/wpisu z najwyżej 1 retweetem trwała średnio 5 godzin, 79% zostało zindeksowanych.

W artykule zamieszczone zostały również wykresy wizualizujące te dane statystyczne.

Wnioski:

Wyniki pozwalają przypuszczać, że zamieszczenie strony nowego produktu lub posta z linkami wewnętrznymi oraz wpis na Twitterze z trzema lub więcej retweetami pomaga w przyspieszeniu i zwiększeniu odsetka zindeksowanych w ten sposób stron. Informacje te jednak należy wykorzystywać z dużą ostrożnością i pamiętać o tym, że Twitter został stworzony z myślą o użytkownikach a nie o Google.

Wybrani do testu klienci ograniczali tweety produktów i postów do jednego dziennie, a poza tym kontynuowali dodawanie tweetów na inne tematy. Masowe tweetowanie w celu polepszenia procesu indeksacji może spowodować odwrotny efekt w postaci utraty osób śledzących konto.

Źródło: http://www.seomoz.org/blog/using-twitter-for-increased-indexation)