Znaki towarowe AdWords
Firma Google ogłosiła zmiany dotyczące zasad Adwords w zakresie znaków towarowych.

Od 14 września 2010 Google przestanie monitorować oraz zastrzegać słowa kluczowe na terenie Polski oraz innych regionów wymienionych na stronie.

Zmiany te pozwolą na ujednolicenie zasad Google AdWords w zakresie słów kluczowych z zasadami już obowiązującymi na terenie USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz wielu innych krajów na świecie. Wnioski dotyczące zastrzegania słownych znaków towarowych otrzymane przed 14 września 2010 będą rozpatrywane wg obecnej procedury, jednakże wszelkie zastrzeżenia tych znaków w odniesieniu do słów kluczowych przestaną obowiązywać po tej dacie.

Zasady Google dotyczące znaków towarowych w reklamach tekstowych pozostają bez zmian – nieupoważnieni reklamodawcy nie będą mogli używać zastrzeżonego słownego znaku towarowego w swoich tekstach reklamowych. Niniejsza zmiana zasad w zakresie znaków towarowych dotyczy wyłącznie słów kluczowych wpisywanych w wyszukiwarce Google.

Po 14 września 2010, Google nie będzie ograniczać używania znaków towarowych jako słów kluczowych. Reklamodawcy będą mieli jednak możliwość złożenia skargi na wybór słów kluczowych przez osoby trzecie, jeżeli uznają, że prowadzą one do tekstu reklamowego, który w ich opinii wprowadza użytkowników w błąd co do źródła reklamowanych dóbr czy usług.
Google w tych przypadkach zbada sprawę i jeżeli uzna, że tekst reklamowy rzeczywiście wprowadza użytkowników w błąd co do źródła reklamowanych dóbr czy usług, usunie reklamę.

Dodatkowe informacje pojawią się dziś na oficjalnym blogu: googlepolska.blogspot.com