Znaki interpunkcyjne w wynikach wyszukiwania Google

Symbole w SERPNa nieoficjalnym blogu Google Operating System zauważono niedawno, że Google pokazuje wyniki wyszukiwania dla znaków interpunkcyjnych i innych typów symboli. Wcześniej Google ignorowało większość znaków interpunkcyjnych i nie zwracało żadnych przydatnych rezultatów, m.in. dlatego, że niektóre z nich są operatorami zaawansowanego wyszukiwania. Teraz to się zmieniło.

 

Google zwraca wyniki wyszukiwania dla symboli takich jak:
` ~ ! @ # $ % ^ & ( ) – _ + = [ ] { } ; : ’ ” \ | , . < > / ?

Znak @

Część popularnych znaków nie jest jednak rozpoznawana, np. *, €, ‰.

Symbol €

Śledząc wyniki wyszukiwania w Google.pl widać, że symbole zostały powiązane z ich nazwami w języku angielskim. Świadczą o tym anglojęzyczne wyniki wyszukiwania oraz pogrubione frazy. W przypadku znaku: / prowadzi to do raczej niezamierzonego rezultatu:

Znak /