GLAXO SMITH KLINE

  • wsparcie sprzedaży w obrębie offline i online, również na styku z ekosystemem aptek,
  • wprowadzenie nowego produktu w kategorii suplement diety,
  • stosowanie zaawansowanych narzędzi śledzenia ruchu i skuteczności kampanii.